Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PEDIATRICKÁ KLINIKA

Prvá pomoc

PEDIATRICKÁ KLINIKA

Prvá pomocTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Vlasta Haramiová
Telefón (1): 035 / 691 2261
Telefón (2): 035 / 691 2780
E-mail: vlasta.haramiova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Martina Dragúňová
Telefón: 035 / 691 2815
E-mail: martina.dragunova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI U DIEŤAŤA PRI FEBRILNÝCH KŔČOCH

  • privolať lekársku pomoc, tel. číslo 155 alebo 112
  • pokúsiť sa zabrániť nekontrolovateľnému pádu na zem, prípadne odstrániť hračky z postieľky, aby sa dieťa neporanilo
  • chrániť dieťa, aby si počas kŕčov neudrelo niektorú časť tela
  • zabezpečiť dieťaťu čerstvý vzduch a uvoľniť tesné šatstvo na krku a hrudníku
  • nevkladať nič do úst po páde na zem, pri kŕčoch a pri vzniku strate vedomia
  • pri strate vedomia realizovať opatrenia ako pri bezvedomí (kontrolovať dýchanie, krvný obeh a udržiavať voľné dýchacie cesty so záklonom hlavy, prípadne uložiť dieťa do polohy na bok – stabilizovanej)
  • sledovať trvanie kŕčov a postupné preberanie sa zo straty vedomia

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021