Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PEDIATRICKÁ KLINIKA

Pre rodičov

PEDIATRICKÁ KLINIKA

Pre rodičovTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Vlasta Haramiová
Telefón (1): 035 / 691 2261
Telefón (2): 035 / 691 2780
E-mail: vlasta.haramiova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Martina Dragúňová
Telefón: 035 / 691 2815
E-mail: martina.dragunova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
PEDIATRICKÁ KLINIKA – RODIČOM

INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Pri hospitalizácii budete potrebovať:
 • občiansky preukaz (dieťaťa po dovŕšení 15 roka života, rodiča, zákonného zástupcu, sprievodcu)
 • poisťovací preukaz dieťaťa a sprievodcu
 • odporúčanie na hospitalizáciu, výsledky
 • lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva, príp. zdravotnícke pomôcky
 • pri hospitalizácii a zdravotných výkonoch je potrebný súhlas a podpis zákonného zástupca dieťaťa

Hradenie stravy a pobyt sprevádzajúcej osoby:
 • dojčiaca matka (dojča plne dojčené) je oslobodená od platby za stravu
 • Cena stravy a pobytu pre sprievodcu dieťaťa je určená podľa  Cenníka č. 3/2022  FNsP Nové Zámky
 • Celodenná strava – 9,00 EUR
 • Raňajky – 1,43 EUR
 • Obed – 4,18 EUR
 • Večera – 3,39 EUR
 • matka (zákonný zástupca) u dieťaťa od 3. roka života platí za pobyt (1deň – 3,32 €)
 • sprievodca dieťaťa ak nie zákonný zástupca platí za stravu a pobyt

Na denný pobyt môže byť prijatá len jedna sprevádzajúca osoba, ktorá je povinná dodržiavať zásady prevádzky a hygienicko-epidemiologického režimu. Po nedodržaní týchto zásad môže byť pobyt predčasne ukončený.

Počas hospitalizácie budete potrebovať:
 • pyžamo, župan, domácu obuv
 • hygienické potreby
 • obľúbenú hračku, knižku…

Odporúčame, aby ste si do nemocnice nebrali:
 • veľký finančný obnos
 • cenné veci (zlato, šperky)

Za tieto predmety personál nezodpovedá!

Návštevy:
 • návštevné hodiny sú každý deň v čase od 13:00 do 16:30 hod.
 • návštevy pri vstupe na oddelenie sú povolené iba s použitím ochranných návlekov na obuv

Informácie o zdravotnom stave dieťaťa:
 • Informačné hodiny sú v čase od 11:00 do 15:00 hod. každý pracovný deň, (v prípade potreby pri akútnom stave informácie časovo neobmedzené)
 • Informácie o zdravotnom stave poskytuje lekár zákonnému zástupcovi – osobne

Domáci poriadok na pediatrickej klinike:
 • 06:00-07:00  –  odber biologického materiálu, meranie telesnej teploty, meranie telesnej hmotnosti, ranná toaleta
 • 07:00-08:30  –  podávanie ranných liekov, raňajky 8:30-10:30 vizita, desiata
 • 10:30-11:30  –  veľká vizita, konziliárne vyšetrenia, školské vyučovanie
 • 11:30-13:00  –  obed
 • 13:00-15:00  –  podávanie obedňajších liekov, meranie telesnej teploty, konziliárne vyšetrenia, popoludňajší odpočinok, návštevy
 • 15:00-16:30  –  olovrant, výchovno-vzdelávací program, návštevy
 • 16:30-17:30  –  večera
 • 18:00-21:00  –  podávanie večerných liekov, meranie telesnej teploty, druhá večera, večerná toaleta, príprava na spánok
 • 21:00-6:00  –  nočný kľud

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021