Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PEDIATRICKÁ KLINIKA

Úvod

PEDIATRICKÁ KLINIKA

KLINIKATELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Vlasta Haramiová
Telefón (1): 035 / 691 2261
Telefón (2): 035 / 691 2780
E-mail: vlasta.haramiova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Martina Dragúňová
Telefón: 035 / 691 2815
E-mail: martina.dragunova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
CHARAKTERISTIKA

Od 1. 3. 2009 sa Pediatrické oddelenie stalo Pediatrickou klinikou FNsP Nové Zámky, výučbovej základne Fakulty ZaSP sv. Ladislava Nové Zámky Vysokej školy ZaSP sv. Alžbety Bratislava.

Klinika zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení detí a dorastu do 18 rokov pre spádové územie okresu Nové Zámky. Zároveň pre toto spádové územie ako aj pre širšiu spádovú oblasť VÚC Nitra poskytuje deťom a dorastu najvyššiu kvalifikovanú a diferencovanú nemocničnú starostlivosť. Vykonáva zložitú diagnostiku a náročné postupy liečby pre deti, odosielané z detských oddelení nemocníc základného typu a od odborníkov – špecialistov. Na riešenie najzávažnejších stavov má zriadenú jednotku intenzívnej starostlivosti.

Okrem nemocničnej časti má časť ambulantnú. Ambulantná časť poskytuje najvyššiu kvalifikovanú starostlivosť a vyšetrenia deťom, poukázaným z detských oddelení ako aj praktickými lekármi pre deti a dorast v nasledovných pediatrických ambulanciách:

   • pre choroby alergické a poruchy imunity
   • pre choroby obličiek a močových ciest
   • pre choroby srdca a ciev
   • pre choroby zažívacích orgánov
   • pre choroby endokrinné, látkovej výmeny a diabetes mellitus


Fotogalérie a reportáže z podujatí

ÚSEKY PEDIATRICKEJ KLINIKY

Personálne vybavenie pediatrickej kliniky:

Lekári: 14,2   (t.č. 2 na MD, 1 rezident na MD /  na dohodu: 1 lekár – detský kardiológ 0,2)
Sestry: 40 (z toho t.č. 3 na MD)
Sanitárky: 4
Pomocná sanitárka: 1
Logopéd: 1

Materiálno-technické vybavenie pediatrickej kliniky

Počet izieb: 21 – vybavené LCD televízormi,
z toho 4 nadštandardné (2 na úseku veľkých detí, 2 na úseku malých detí)
Lôžkový fond: 50 postelí

Nadštandardná izba na úseku malých detí: nábytok, lôžko, LCD televízor, DVD prehrávač, chladnička, mikrovlnka, varná konvica, izba má samostatnú sprchu a WC.

Nadštandardná izba na úseku veľkých detí: nábytok, lôžko, LCD televízor, chladnička, mikrovlnka, varná konvica, zvlhčovač vzduchu, izba má samostatnú sprchu a WC. – V súčasnosti sa používajú pre pacientov s diagnózou COVID 19.

Jednotka intenzívnej starostlivosti: 2 izby + izba matiek

Na JIS je zabezpečené monitorovanie vitálnych funkcií a kyslíková terapia. Vybavenie JIS: monitory vitálnych funkcií, pulzné oxymetre, lineárne pumpy a dávkovače, EKG prístroj, tlakový holter, pulzný holter, vydychový laktozotolerančný test.

IZBY PACIENTOV

Ďalšie vybavenie:
   • spoločenská miestnosť pre deti (združenie Osmijanko) – počítač, televízor, video, hry
   • počítač pre pacientov – náučné programy, hry, DVD
   • základná škola pri FNsP v Nových Zámkoch pre hospitalizovaných školákov (učebňa)

SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ PRE DETI


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021