Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Ambulancie

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Ambulancie
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Silvia Szőkeová
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE – AMBULANCIEPSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA 1

Lekári:
MUDr. Ján Bernát, MPH
MUDr. Lívia Katonová
MUDr. Zuzana Tyukosová

Kontakt:
MUDr. Ján Bernát, MPH: 035 / 691 2401
MUDr. Lívia Katonová: 035 / 691 2401
MUDr. Zuzana Tyukosová: 035 / 691 2491


Budova pediatrickej kliniky – prízemie


ORDINAČNÉ HODINY
PON – PIA
09:30-14:00


Pravidelné ambulantné kontroly, dispenzarizácie psycho­tic­kých pacientov. Diagnostika a liečba celej škály psy­chic­kých porúch.

Do ambulancie MUDr. Katonovej sa pacienti zapisujú pomocou elektronického objednávacieho systému umiestneného v čakárni pred ambulanciou.

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA 2

Lekár:
MUDr. Anastasiia Habovda

Kontakt:
035 / 691 2765


Monoblok prízemie (Priestor rehabilitácie) – FBLR prízemie (na konci chodby vľavo)


ORDINAČNÉ HODINY

PON – PIA
09:00-14:00


Pravidelné ambulantné kontroly, dispenzarizácie psycho­tic­kých pacientov. Diagnostika a liečba celej škály psy­chic­kých porúch.

AMBULANCIA MEDICÍNY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

Lekár:    (garant) MUDr. Vasyl Aleksii
Sestry:   Mgr. Zuzana Hauková

Kontakt:
sestra: 035 / 691 2470
lekár: 035 / 691 2802


Budova patológie – vlastný vchod


ORDINAČNÉ HODINY

PON, ŠT, PIA
07:00-14:00

Ambulancia sa nachádza v areáli novej nemocnice, v budove patológie. Diagnostika a liečba drogových i nelátkových závislostí vrátane duálnych dg., liečba odvykacích stavov, detoxikácia v spolupráci so psychiatrickým oddelením, príprava na režimovú ústavnú liečbu a následné doliečovanie, substitučná a udržiavacia liečba u F 11.24, screeningové vyšetrenia krvou prenosných infekcií, ochranná liečba nariadená súdmi, psychoterapia individuálna a skupinová, párová terapia, poradenské a konzultačné služby pre rodinných príslušníkov, spolupráca s resocializačnými zariadeniami a s A-klubom.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.