Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Deň šťastia

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Deň šťastia
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Silvia Szőkeová
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
„Šťastie je v tvojich rukách…“

Nové Zámky  23. 03. 2016

Dňa 23. marca 2016 kolektív Psychiatrického oddelenia FNsP v Nových Zámkoch pripravil prednášku pre verejnosť v rámci Medzinárodného dňa šťastia. Po úvodnom slove primárky PO MUDr. Lívie Katonovej sa prítomným prihovorila klinická psychologička PhDr. Linda Katona, PhD., ktorá sa venovala oblasti pozitívnej psychológie a objasnila pojem šťastia, pozitivity, ako aj mýty, ktoré mnohým ľuďom stoja v ceste za šťastným a spokojným prežívaním života. Následne sa klinická psychologička PhDr. Kateřina Hrabinská venovala častejšie sa vyskytujúcemu psychickému ochoreniu – depresii. Poukázala nie len na príznaky depresie, ale aj na spôsoby reagovania a správania sa v prípade, ak depresiu u seba človek rozozná. Veľký dôraz kládla aj oblasti prevencie danej duševnej poruchy, ako aj možnostiam odbornej pomoci, keď pokusy o zvládnutie poruchy nálad vlastnými silami zlyhajú.

MUDr. Adam Nemček vo svojom výstupe zhrnul najčastejšie telesné prejavy duševných porúch, ktoré v klinickej psychiatrickej praxi nie sú žiadnou raritou. Jeho prednáška bola zameraná na telesné prejavy depresívnych, úzkostných a somatoformných porúch. Rozpoznanie pravej príčiny telesných ťažkostí má veľký význam pre správnu liečbu a dokáže významne ovplyvniť kvalitu života pacientov.

Duševnému ochoreniu, ktoré sa spája s „nadbytkom šťastia“, mánii, sa venovala MUDr. Anastasia Gabovda. Prítomným objasnila základné príčiny a prejavy ochorenia. Taktiež poukázala na nebezpečenstvo, ktoré sa spája s danou diagnózou a ktoré si žiaľ chorý vôbec neuvedomuje. Z toho dôvodu je veľmi dôležitý prístup rodiny a okolia a niekedy je nutná liečba aj proti vôli pacienta.

V záverečnej časti podujatia sme sa venovali konkrétnym krokom a možnostiam, ako zvyšovať svoje štastie a spokojnosť. Veríme, že podobných podujatí bude v budúcnosti viac a tým prispejeme k zvyšovaniu povedomia o potrebe starostlivosti o duševné zdravie.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.