Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Kúpil tuje do záhradky pre psychiatrických pacientov

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Kúpil tuje do záhradky pre psychiatrických pacientov
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Silvia Szőkeová
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
KÚPIL TUJE DO ZÁHRADKY PRE PSYCHIATRICKÝCH PACIENTOV

Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky  12. 8. 2020

Pravidelne, každý kvartál posiela peniaze pre onkologické oddelenie. Tentokrát si vypočul žiadosť psychiatrického oddelenia ku skrášleniu vnútornej záhradky a rozhodol sa pomôcť aj im. Jeho čin je o to šľachetnejší, že nechcel byť ani na fotografii. Zatiaľ chce zostať v anonymite, my jeho rozhodnutie preto budeme rešpektovať a aspoň touto cestou sa mu chceme poďakovať.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.