Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Medzinárodný deň sestier

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Medzinárodný deň sestier
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Silvia Szőkeová
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER 2019

Nové Zámky  15. 5. 2019

„Skôr desaťkrát zomrieť strachom v príboji, ohlasovať cestu k novému svetu, než sa nečinne prizerať na brehu“, to je motív Florence Nightingale, zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Na počesť narodenia tejto celosvetovo uznávanej priekopníčky ošetrovateľstva, sa stal 12. máj Medzinárodným dňom sestier.

Za svoju obetavú prácu si z príležitosti Medzinárodného dňa sestier v rámci slávnostného seminára dňa 15. mája 2019 prevzalo z rúk vedenia FNsP Nové Zámky Ďakovný list 25 zdravotníkov, Ocenenie SK SaPA „Biele srdce“ na regionálnej úrovni bolo udelené v kategórii sestra v praxi a pôrodná asistentka v praxi.

Oceneným srdečne blahoželáme.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.