Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Psychiatria rozšírila priestory

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Psychiatria rozšírila priestory
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Silvia Szőkeová
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
PSYCHIATRIA ROZŠÍRILA PRIESTORY

Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky  10. 6. 2020

Psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky  funguje od marca 2020 v nových priestoroch v susedstve pediatrickej kliniky. Rekonštrukcia priestorov umožnila oddeleniu pokračovať vo fungovaní v rámci overeného modelu akútneho a sanatórneho oddelenia. V rámci obidvoch jednotiek sa o pacientov so širokým spektrom psychických porúch (závislosti, psychotické poruchy, úzkostné a depresívne poruchy) stará kvalifikovaný personál.

Koncept oddelenia kladie dôraz na včasnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku psychických porúch v spolupráci so špecialistami iných medicínskych odborov (neurológovia, internisti) a následne adekvátnu farmakologickú i nefarmakologickú liečbu. Pri farmakoterapii dodržiavame štandardné diagnostické a terapeutické postupy v psychiatrii, využívame aj najnovšie antipsychotiká v súvislosti s ktorými participujeme v rámci celoslovenského výskumného projektu.Z nefarmakologických terapeutických metód využívame psychoterapeutické techniky s dôrazom na relaxačné metódy a metódy biologickej liečby. V spolupráci s oddelením rehabilitácie poskytujeme naším pacientom možnosti rehabilitácie počas hospitalizácie, vrátane masážneho kresla. V rámci biologickej liečby realizujeme elektrokonvulzívnu terapiu a repetetívnu transkraniálnu magnetickú stimuláciu (rTMS) vykonávame na inovatívnom prístroji.  Disponujeme odborne zaškoleným personálom, naši lekári sa zúčastnili viacerých školení a študijných pobytov na Slovensku i v zahraničí. Pri psychiatrickom oddelení fungujú aj psychiatrické ambulancie poskytujúce ambulantnú starostlivosť pacientom nevyžadujúcim ústavnú psychiatrickú starostlivosť a taktiež funguje aj ambulancia medicíny drogových závislostí

Obligátnou súčasťou liečby je i terapeuticky pôsobiace a stimulujúce prostredie zmodernizovaných a vynovených ergoterapeutických dielní, ktoré vedú ergoterapeuti s dlhoročnou praxou. Spoločenská miestnosť ponúka možnosti športového (biliard, stolný tenis) a kultúrneho vyžitia pre pacientov oboch oddelní. Samozrejmosťou sú aj vychádzky v priľahlom átriu.

Oddelenie psychiatria nezaostáva ani vo výskumnej a publikačnej činnosti, naši lekári sú pravidelnými účastníkmi celoslovenských psychiatrických odborných podujatí s aktívnou účasťou. V rámci nášho oddelenia sa realizuje výskum zameraný na vplyv haloperidolu na QT interval v spolupráci s ústavom farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. Lekári nášho oddelenia sú taktiež riešiteľmi grantového projektu Slovenskej psychiatrickej spoločnosti („Vplyv sociálnych sietí na depresívne príznaky u mladých dospelých“).logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.