Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Svetový deň duševného zdravia

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Svetový deň duševného zdravia
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Beďa Visnyei
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 2018

Nové Zámky  10. 10. 2018

Už tradične je desiaty október celosvetovo venovaný duševnému zdraviu a je považovaný za Svetový deň duševného zdravia. Pri tejto príležitosti sa konajú vo svete viaceré akcie zamerané na destigmatizáciu psychiatrie a poskytovanie poradenstva ohľadom zdravého životného štýlu. V tomto duchu psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky zorganizovalo 10. 10. 2018 vo vestibule FNsP už druhý ročník Svetového dňa duševného zdravia, kde ste mali možnosť bezplatného testovania pamäti, psychiatrického a psychologického poradenstva. Cieľom akcie je poukázať na problematiku psychických porúch, ktoré významným spôsobom zasahujú do života tisícov ľudí a ovplyvňujú jeho kvalitu a búranie mýtov sprevádzajúcich psychické poruchy. Už tradične ste si mohli vo vestibule v rámci predajnej výstavy zakúpiť aj ručne vyrábané výrobky z ergoterapeutickej dielne psychiatrického oddelenia, o ktoré bol veľký záujem. Všetkých zúčastnených psychiatrov, psychológov i stredný zdravotný personál teší stále narastajúci záujem o naše poradenstvo či testovanie. Veríme, že máme pred sebou ešte mnoho úspešných ročníkov Svetového dňa duševného zdravia, lebo len spoločne dokážeme búrať predsudky a vykročiť z hmly.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021