Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Týždeň mozgu

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Týždeň mozgu
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Beďa Visnyei
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
NEZABÚDAJME… si cvičiť pamäť

Nové Zámky  16. 03. 2016

V rámci Týždňa mozgu, ktorý prebiehal od 14.-20. marca 2016 sa po celom Slovensku konali akcie zvyšujúce povedomie o ochoreniach vedúcich k poruchám pamäte, možnostiach prevencie a liečby. Výnimkou neboli ani Nové Zámky, kde sa pod záštitou riaditeľa DSS Vek nádeje, Ing. Petra Mészárosa, konala v spolupráci s Psychiatrickým oddelením FNsP Nové Zámky edukačná aktivita s názvom NEZABÚDAJME… si cvičiť pamäť. Klientom DSS ale i príbuzným a širokej verejnosti, MUDr. Adam Nemček a PhDr. Linda Katona, PhD. odprezentovali aktuálne poznatky týkajúce sa demencií, možností prevencie a liečby ale i komunikácie s ľuďmi trpiacimi poruchami pamäti. Po prednáške si spolu s účastníkmi precvičili svoje poznávacie funkcie – krátkodobú i dlhodobú pamäť, pozornosť ako aj myslenie. Atmosféra bola veľmi príjemná, veselá, plná optimizmu. Najaktívnejší seniori si na záver vyslúžili aj certifikát o absolvovaní kognitívneho tréningu. Dúfame, že v spolupráci s DSS sa takéto akcie stanú tradíciou i do budúcnosti a spoluprácu budeme ďalej rozvíjať.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021