Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ÚRAZOVÁ CHIRURGIA

Úvod

ÚRAZOVÁ CHIRURGIA

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Zsolt Góra


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Judita Soboňová


ODDELENIE – STÁLA SLUŽBA

035 / 691 2344


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


5. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

Oddelenie úrazovej chirurgie zahájilo svoju činnosť v roku 1993. Oddelenie má 27 lôžok, 8 izieb pre štandardnú starostlivosť s tromi lôžkami, jednu nadštandardnú izbu s vlastným sociálnym zariadením, chladničkou, televíznym prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí, WiFi, JIS s 3 lôžkami a sledovacou miestnosťou pre sestru.

Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť chorým s úrazmi a ich následkami. Náplňou je konzervatívna a operačná liečba úrazov pohybového aparátu v plnom rozsahu podľa požiadaviek modernej vedy, vrátane náhrad bedrového kĺbu TEP, CKP, náhrady ramenného kĺbu – CKP, TEP u čerstvých úrazov, ďalej operácie úrazov brušnej a hrudnej dutiny, arthroskopické vyšetrenie úrazov kolenného kĺbu, ktoré sa vykonávajú permanentne bez čakacej lehoty.

Jednotka intenzívnej starostlivosti oddelenia úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov v stave ohrozenia životne dôležitých funkcií a intenzívnu starostlivosť v pooperačnom období.

Prevádzka oddelenia je nepretržitá a organizovaná tak, aby sa všetky úlohy zdravotnej starostlivosti navzájom doplňovali a zabezpečili všetky potreby, slúžiace k zdravotnej starostlivosti o chorých.

Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj komplexná rehabilitačná starostlivosť o hospitalizovaných pacientov.

Ošetrovateľská starostlivosť na oddelení zabezpečuje 15 sestier, 6 sanitárov a 1 sanitárka. Ich cieľom je poskytovať kvalitnú, odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá sa orientuje na pacienta, na jeho bio-psycho-sociálne potreby.


FOTOGRAFIE A REPOTÁŽE Z PODUJATIA

Čítaj viac


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021