Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ÚSTAV HEMATOLÓGIE

Ambulancia

ÚSTAV HEMATOLÓGIE

AmbulanciaVEDENIEPRIMÁR

MUDr. Alexander Varga
alexander.varga@nspnz.sk
035 / 691 2346VEDÚCA LABORANTKA

Mgr. Eva Doležalová
Telefón: 035 / 691 2189
Telefón: eva.dolezalova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE MONOBLOKU – SEVEROVÝCHODNÝ TRAKT


vchod na oddelenie: vojdite hlavným vchodom na 1. poschodie monobloku. Pokračujte chodbou rádiologického oddelenia. Keď vojdete do spojovacej chodby, po vašej ľavej ruke je prístup ku schodisku. Zostúpte o poschodie nižšie priamo na pracovisko ústavu hematológie.

vchod do ambulancie: osobitným vchodom priamo z ulice
HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Lekár:

MUDr. Alexander Varga
MUDr. Barbora Krásna Pokreis

Sestry:

Mgr. Alexandra Demová
Adriana Hlinová


VYŠETROVŇA I. :            035 / 691 2157
VYŠETROVŇA II. :           035 / 691 2493
ODBER MATERIÁLU:      035 / 691 2289

  • telefonické požiadavky na vypísanie e-receptov 13:30 – 14:00 hod. na tel.č. 035/ 691 2289
  • všeobecné informácie po 13:00 hod. na tel.č. 035/691 2289

Prízemie monobloku – severovýchodný trakt s osobitným vchodom priamo z ulice


ORDINAČNÉ HODINY

Hematologická ambulancia denne okrem štvrtku,
štvrtok – antikoagulačná poradňa

Odber krvi
07:00-09:00
Vyšetrenia pacientov
07:30-12:00
Podávanie hemoterapie, cytostatická liečba
09:00-13:00
Konziliárne vyšetrenia pri lôžku pacienta
13:30-15:00
Vydávanie výsledkov
13:30-14:30

Pacientov na hematologické vyšetrenie je potrebné objednať na telefónnom čísle 035 691 2289 v čase od 13:30 do 14:00 hod.


aktualizácia stránky: 16.05.2023logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.