Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OTVORILI SME DVE NOVÉ KLINIKY A ODBORNÚ UČEBŇU


OTVORILI SME DVE NOVÉ KLINIKY A ODBORNÚ UČEBŇU

Nové Zámky  14. 11. 2017

Na základe zmluvy o praktickej výučbe, o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno–technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušných pracovných činností a spolupráci pri vedecko – výskumnej činnosti zriadila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava vo FNsP Nové Zámky Kliniku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Dermatovenerologickú kliniku a odbornú učebňu pôrodnej asistencie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike ako výučbové základne Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.

Dermatovenerologická klinika
Klinika FBLR
Gynekologicko-pôrodnícka klinika


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021