Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

Úvod

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

KLINIKATELEFÓNNY KONTAKT


AMBULANCIE

035 / 691 2749


PRIMÁR

MUDr. Erika Baloghová
Pracovňa: 035 / 691 2590
Oddelenie: 035 / 691 2744


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Lenka Šrámková
Pracovňa: 035 / 691 2240


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKU

CHARAKTERISTIKA

Dermatovenerológia je základný medicínsky odbor, ktorý rieši problematiku ochorení kože, slizníc a pohlavných ochorení. Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť pre obyvateľov okresu Nové Zámky, Komárno, Levice a Nitra.


VÝKONY A SLUŽBY

Naša klinika zabezpečuje liečbu pacientov indikovaných na fototerapiu z celého spádového územia okresov Nové Zámky, Komárno a Levice. Uvedená liečba v kombinácii s celkovou i lokálnou liečbou znižuje dobu liečenia (napr. psoriáza, chronické ekzémy) a u niektorých ochorení (napr. vitiligo) je v súčasnosti jedinou terapeutickou možnosťou. Fototerapiu vykonávame fototerapeutickým ožarovacím prístrojom TP4 –GP 24 UVA + UVB s celotelovou ožarovacou kabínou.

Naša klinika je zároveň jedným z deviatich centier biologickej liečby psoriázy a hidradenitídy na Slovensku. Pacienti na biologickej liečbe sú pravidelne sledovaní na špecializovanej ambulancii. Táto ambulancia zároveň poskytuje konzultácie a úzko spolupracuje s viacerými centrami pre biologickú liečbu nielen v dermatológii, ale aj v reumatológii aj gastroenterológii.


PERSONÁLNE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE ODDELENIA
   • Izby: 12 (z toho 1 nadštandardná)
   • Postele: 34
   • Lekári: 10 (primár + 9 sekundárnych lekárov)
   • Sestry v dennej prevádzke: 8 (vrchná sestra, staničná sestra, denná sestra a 5 amb. sestier)
   • Sestry v zmennej prevádzke: 9
   • Praktické sestry na oddelení: 2
   • Praktické sestry na ambulanciách: 1
   • Sanitár: 1


FOTOGRAFIE A REPOTÁŽE Z PODUJATIA

Čítaj viac


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021