Posilnenie zdravotníckych kapacít ako reakcia na pandémiu COVID-19 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky


Základné údaje projekt

Názov projektu: Posilnenie zdravotníckych kapacít ako reakcia na pandémiu COVID – 19 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky
Názov a sídlo prijímateľa: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Miesto realizácie projektu: Slovenská 5587/11A, 940 34 Nové Zámky
Nenávratný finančný príspevok: 1 017 315,27 EUR

Cieľ projektu:

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021