Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA

REKONŠTRUKCIA PÔRODNÝCH SÁL

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA

REKONŠTRUKCIA PÔRODNÝCH SÁLTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Katarína Farulová
katarina.farulova@nspnz.sk
035 / 691 2260


VEDÚCA PÔRODNÁ ASISTENTKA

PhDr. Bc. Miroslava Bednáriková, PhD.
miroslava.bednarikova@nspnz.sk
035 / 691 2197


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


2. POSCHODIE MONOBLOKU

odd. gynekológie a rizikového tehotenstva,
pôrodná sála


3. POSCHODIE MONOBLOKU

odd. šestonedelia – Rooming-in (západ)

REKONŠTRUKCIA PÔRODNÝCH SÁL

Začiatkom roka 2014 prebehla v našej nemocnici kompletná rekonštrukcia pôrodných sál od podlahy po strop. Práce sa realizovali v dvoch etapách, pretože sa vykonávali za plnej prevádzky kliniky. Rekonštrukčné práce boli ukončené koncom apríla, gynekologicko-pôrodnícka klinika sa uviedla do plnej prevádzky v druhej polovici mája.

Celá akcia rekonštrukcie pôrodných sál sa realizovala dodávateľským spôsobom v kombinácii so zamestnancami z radov vlastnej údržby nemocnice. Celková rekonštrukcia bola realizovaná tak, aby priestory na klinike vyhovovali najvyšším hygienickým, estetickým a technickým požiadavkám.

Napriek sťaženým podmienkam sa nevyskytli nijaké námietky ani pripomienky zo strany rodičiek. Na generálnu rekonštrukciu pôrodných sál nemocnica využila vlastné finančné zdroje vo výške cca 70 000 EUR.

Ing. Ľubica Juríková
tlačová hovorkyňa

Správa k projektu a k priebehu realizácie GO elektroinštalácie a stavebných úprav povrchov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FNsP
a) Sprievodná časť:

Na podklade už v minulých rokoch avizovanej potreby riešenia vyhovujúcej elektroinštalácie na pôrodnici gynekologicko-pôrodníckej kliniky (na 2. posch. na západnej strane podlažia) bola plánovaná práca vedením FNsP v lete 2013 schválená.

Na oddelení nebol dostatok zásuviek a tiež nebolo dostatočné osvetlenie priestorov. Nevyhovujúce boli tiež viaceré povrchy stien a podláh ako aj vetranie a vybavenie sanitárnymi zariadeniami. Plánovaná maľba oddelenia pôrodnice v roku 2013 sa logicky odsunula na realizáciu po stavebných prácach.


STAV PÔRODNÝCH SÁL PRED REKONŠTRUKCIOU


Bolo dohodnuté, že akcia sa bude realizovať spôsobom dodávateľským v kombinácii s vlastnou údržbou FNsP. Dodávateľsky sa urobia stavebné úpravy – sadrokartónové práce, podlahy, omietky, obklady, maľby, úprava a doplnenie vzduchotechniky. FNsP odborne a kapacitne vie urobiť elektroinštalácie a sanitnú inštaláciu. Prieskumom trhu boli vybraní dodávatelia na stavebnú časť, na podlahárske práce a na dodávku elektrorozvádzačov a elektroinštalačného materiálu.

K realizácii GO elektroinštalácie bol objednaný projekt a koncom septembra bol dodaný. Na podklade projektu sme objednali zhotovenie špeciálnych rozvádzačov a elektroinštalačné materiály. Aj projektom určená antistatická podlahovina bola objednaná v predstihu.

Akcia musela byť z prevádzkových dôvodov pôrodnice rozdelená na 2 etapy. Oddelenie sa pred zahájením prác (približne v strede) prachotesne rozdelilo, pričom po opatreniach v prednej časti pôrodnica v prechodnom režime ďalej fungovala.

Práce na I. etape začali koncom januára 2014 a boli ukončené v polovici marca 2014. Nasledovalo čistenie, tzv. stery vykonané pracovníkmi RÚVZ s negat. výsledkom a presťahovanie do vynovenej časti.

Dňa 19. marca 2014 bola zahájená II. etapa prác, kedy bol spresnený aj rozsah niektorých dodávok (podlahy, sadrokartón, stierky, soc. zriadenie pre pacientky a iné). II. etapa bola ukončená v posledných aprílových dňoch 2014. Stery boli odobrané 7. 5. 2014 a 13. 5. 2014 daný súhlas od RÚVZ k prevádzke – do plnej prevádzky boli pôrodné sály uvedené v 20. týždni r. 2014.


REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE


b) Technická časť
  • elektroinštalácia – v zmysle vyhlášky 508/2009 sa jedná o vyhradené technické zariadenie skupiny A – vyžaduje sa výmena rozvádzačov, riešenie požadovanej intenzity osvetlenia, s osadením svietidiel do sadrokartónového podhľadu, zásuvkové rozvody sú napájané z chráničových vývodov a zo zdravotníckej izolovanej sústavy (ZIS). Izolačný stav siete, transformátora ZIS je kontrolovaný – sledovaný (bezpečnosť). Uvedenej norme zodpovedajú aj inštalované kpl. nové vodiče a špeciálne riešenie a označenie zásuviek. Súčasťou je elektrostaticky vodivá podlaha, germicídne žiariče s krytím (funkčné za prítomnosti osôb)
  • stavebné úpravy povrchov boli realizované tak, aby vyhoveli zvýšeným hygienickým a estetickým požiadavkám – sú ľahko umývateľné, dezinfikovateľné (antibakteriálne maľby, obklady, bezspárové podlahy…), okná boli opatrené protislnečnými fóliami, žalúziami
  • VZT – existujúca vzduchotechnika bola upravená a vyčistená, s napojením na existujúci nevyužívaný stroj klimatizačnej jednotky (KJ), pričom sa riešil privádzaný vzduch do miestností – jeho filtrácia a chladenie resp. dokurovanie.
  • sanitárne vybavenie (ZTI) – odpojili sa nepotrebné rozvody v podlahe, vymenili sa rozvody v podlahe (voda, kanalizácia), osadili sa nové zariaďovacie predmety ZTI, prestavali sa soc. zariadenia pre rodičky na komfortnejšie a navyše sprchový box
  • upravil sa rozvod lekárskych plynov + lekársky panel (LP) na požiadavku neonatologickej kliniky

Róbert Duchoň
vedúci PTO


Rekonštrukcia pôrodných sál v médiách a na internete

Televízia Nové Zámky – NZTV (20. 6. 2014)
Castrum Novum (26. 6. 2014) – 2. strana
MediWeb (17. 6. 2014)
Lekari.sk (30. 6. 2014)
Našenovinky.sk (30. 6. 2014)
SME.sk (30. 6. 2014)
TASR (30. 6. 2014)


ZREKONŠTRUOVANÉ PÔRODNÉ SÁLY


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021