Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA

Ambulancie

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE AMBULANCIE

AMBULANCIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Oleksandr Grygoryk
035 / 691 2260


VEDÚCA PÔRODNÁ ASISTENTKA

PhDr. Bc. Miroslava Bednáriková, PhD.
miroslava.bednarikova@nspnz.sk
035 / 691 2197


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


2. POSCHODIE MONOBLOKU

odd. gynekológie a rizikového tehotenstva,
pôrodná sála


3. POSCHODIE MONOBLOKU

odd. šestonedelia – Rooming-in (západ)

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA PRÍJMOVÁ AMBULANCIA

Lekár:    MUDr. Olexander Grygoryk

Pôrodná asistentka:  Réka Zöldi
Telefón:  035 / 691 2658

7:00 – 15:00 hod. gynekologická ambulancia (prízemie monobloku – vestibul pri výťahoch)

Od 15:00 – 7:00 hod. rannej, počas dní pracovného voľna (víkendy, sviatky) sa pacientky hlásia na urgentnom príjme I.typu-interná ambulancia. Personál následne zabezpečí gynekologické vyšetrenie na gynekologickej ambulancii (prízemie monobloku – vestibul pri výťahoch)

AMBULANCIA RIZIKOVEJ GRAVIDITY A ULTRAZVUK

Lekár:  MUDr. Judita Koprdová

Pôrodná asistentka: Réka Zöldi
Telefón – ambulancia:  035 / 691 2658

Prízemie monobloku – vestibul (pri výťahoch)

Ambulancia zabezpečuje starostlivosť o pacientky s rizikovou a patologickou tehotnosťou. V spolupráci s gyn. – pôr. klinikou a ostatnými oddeleniami FNsP poskytuje i konziliárne služby pre neštátnych gynekológov.

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

Lekár:  MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Olexander Grygoryk

Pôrodná asistentka:  Réka Zöldi
Telefón:  035 / 691 2658

Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem)

Vykonáva liečebno–preventívnu starostlivosť kapitovaných pacientok, hlavne zamestnankýň FNsP Nové Zámky.

KONZILIÁRNA VYŠETROVŇA

Pôrodná asistentka:  Jana Kukanová
Telefón sekretariát:  035 / 691 2360,  035 / 691 2221

Vyšetrenenie pacientok, ktoré sú odoslané z jednotlivých kliník a oddelení s podozrením na gynekologické ochorenie.

JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Lekár:    MUDr. Oleksandr Grygoryk

Pôrodná asistentka:    Réka Zöldi, Jana Kukanová
Telefón:   035 / 691 2658, 035 / 691 2360

 • Príjem pacientok, v rámci jednodnovej zdravotnej starostlivosti (JZS), sa uskutočňuje na gynekologickej ambulancii (prízemie monobloku – vestibul pri výťahoch).
 • Výkon, v rámci jednodnovej zdravotnej starostlivosti (JZS), sa realizuje na 2. poschodí (východ) – oddelenie gynekológie a rizikového tehotenstva.

V prípade že, užívate lieky na riedenie krvi, tieto po konzultácii s internistom vynechajte 5 až 7 dní pred plánovaným zákrokom.

> POUČENIE NA ZÁKROK

K HOSPITALIZÁCII JE POTREBNÉ SI PRINIESŤ
 • Tehotenskú knižku v prípade tehotenstva
 • Žiadosť o sterilizáciu, pokiaľ máte
 • výmenný lístok – odporučenie od gynekológa,
 • preukaz poistenca,
 • občiansky preukaz,
 • hygienické potreby,
 • košeľa,
 • župan,
 • prezuvky, eventuálne šľapky do sprchy,
 • výsledky krvných vyšetrení, interné predoperačné vyšetrenie, výsledky sterov z pošvy,
 • vyšetrenie od špecialistu, ak je pacientka dispenzarizovaná,
 • lieky, ktoré dlhodobo užívate.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021