Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA FYZIATRIE BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

Ambulancia

KLINIKA FYZIATRIE BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

AMBULANCIA
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Slavomír Tóth, PhD
035 / 691 2191
slavomir.toth@nspnz.sk


VEDÚCA FYZIOTERAPEUTKA

Mgr. Andrea Mišáková
035 / 691 2639
andrea.misakova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA (LÔŽKOVÁ ČASŤ)

Mgr. A. Demová
035 / 691 2490


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


REHABILITAČNÁ ČASŤ – PRÍZEMIE


LÔŽKOVÁ ČASŤ – 6. POSCHODIE
Lekár:     MUDr. Slavomír Tóth, PhD., primár kliniky FBLR
Sestra:   Dana Ksseibi
Telefón: 035 / 691 2481

Informácie ohľadom vstupného vyšetrenia a procedúr
dostanete na tel. čísle evidencie: 035 / 691 2785
ČINNOSŤ FBLR AMBULANCIÍ

Lekár na základe objektívneho vyšetrenia:

   • zostavuje konkrétny rehabilitačný plán
   • predpisuje procedúry
   • predpisuje zdravotnícke pomôcky
   • vykonáva manipulačné, mobilizačné techniky, punkcie, obstreky, laseroterapiu


Pre zahájenie rehabilitačnej liečby je potrebné:

   • nález s odporúčaním odborného lekára
   • platný preukaz poistenca
   • k vyšetreniu sú žiaduce aj výsledky absolvovaných odborných vyšetrení, prípadne RTG, CT, MRI nálezy

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021