Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

Nadštandardná izba

KLINIKA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

NADŠTANDARDNÁ IZBATELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Slavomír Tóth, PhD
035 / 691 2481
slavomir.toth@nspnz.sk


VEDÚCA FYZIOTERAPEUTKA

Mgr. Andrea Mišáková
035 / 691 2639
andrea.misakova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA (LÔŽKOVÁ ČASŤ)

Mgr. A. Demová
035 / 691 2490


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


REHABILITAČNÁ ČASŤ – PRÍZEMIE


LÔŽKOVÁ ČASŤ – 6. POSCHODIE
VÁŽENÍ PACIENTI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na našej klinike máte k dispozícii nadštandardnú izbu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade s uznesením operatívneho vedenia FNsP č. 4/2008 zo dňa 12. 5. 2008.

Hospitalizácia na 1 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením, televíznym a rádiovým prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí.


ZA ÚHRADU
      • 1-lôžková izba – 35,00 €/deň
      • rodinný príslušník-sprievodca – 17,50 €/deň

V prípade Vášho záujmu sa informujte u vedúcej sestry kliniky.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021