Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA

Odborný seminár

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA

Odborný seminárVEDENIE KLINIKYPRIMÁR

MUDr. Martin Melišek
martin.melisek@nspnz.sk
035 / 691 2315VEDÚCA SESTRA

Mgr. Mária Tarčoňová, dipl. sestra
maria.tarconova@nspnz.sk
035 / 691 2821
035 / 691 2703


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


8. POSCHODIE MONOBLOKU


Neurochirurgia NZ

OBČIASNKE ZDRUŽENIE

NEUROCHIRURGIA NZ
Odborný Seminár 2022

St. Petrus Vini
10.6.2022

Občianske združenie Neurochirurgia NZ, Neurochirurgická klinika FNsP Nové Zámky, Neurologická klinika FNsP Nové Zámky  organizujú odborný letný seminár zameraný na liečbu vertebrogénnych ako aj iných  neurologických diagnóz. Podujatie sa bude konať 10.6.2022 v St. Petrus Vini vo Svätom Petri.


Odborný program:

  1. Viszlayová D.: Vertebrogénne ochorenia z pohľadu neurológa – diagnostika a liečba (20min )
  2. Slobodníková B., Vanko J.:  Možnosti chirurgickej liečby cervikálnej osteochondrózy (20min)
  3. Teroshkin I., Baninemra M.T. I.: Chirurgická liečba herniácií intervertebrálneho disku v Th a LS oblasti (20 min)
  4. Gálik P., Mišovič J.: Možnosti chirurgickej liečby spondylolistézy a spinálnej stenózy (20min)
  • Coffee Break
  1. Budaváry P., Žingor D.: Chirurgická liečba degeneratívnej skoliozy (20min)
  2. Budaváry P., Žingor D.: Chirurgická liečba axiálnych bolestí v drieku (20min)
  3. Gergely E.: Multidisciplinárny prístup v menežmente vertebrogénnych ochorení (20min)
  4. Diskusia 60 min.


Seminár je určený pre neurológov na prezentáciu aktuálneho stavu a možností v oblasti spinálnej chirurgie.

Odborný program je hodnotený ziskom 2 CME kreditov.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021