Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Medzinárodný deň sestier

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Medzinárodný deň sestier
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ľubica Brániková
Telefón: 035 / 691 2503
lubica.branikova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Ivana Kanásová
Telefón: 035 / 691 2327
ivana.kanasova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKUOBČIANSKE ZDRUŽENIE ZDRAVÉ OČI

Oftalmologické oddelenie FNsP
FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

ČÍSLO ÚČTU:
0241738356

EMAIL
zdraveoci@yahoo.com
MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER 2016

Nové Zámky  12. 5. 2016

Dňa 12. mája 2016 sme si opäť pripomenuli Medzinárodný deň sestier. Tohoročné oslavy sa niesli v duchu hesla „Sestry – hybná sila zmien“, ktoré vyhlásila Medzinárodná rada sestier (ICN).

Po príhovore námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Anny Demovej nasledovalo odovzdávanie ocenení sestrám za obetavú a vzornú prácu. Ocenené sestričky si ich prevzali z rúk členov vedenia FNsP Nové Zámky, Mgr. Anny Demovej (nám. pre oše. star.) a MUDr. Tomáša Kovačica (nám. pre zdrav. star.)

Súčasťou osláv bol odborný seminár, ktorý zorganizovalo Oftalmologické nelôžkové oddelenie. Prednášky boli zamerané na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v oblasti oftalmológie.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021