Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Úvod

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

ODDELENIE
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ľubica Brániková, MPH
Telefón: 035 / 691 2503
lubica.branikova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Ivana Kanásová
Telefón: 035 / 691 2327
ivana.kanasova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKUOBČIANSKE ZDRUŽENIE ZDRAVÉ OČI

Oftalmologické oddelenie FNsP
FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

ČÍSLO ÚČTU:
0241738356

EMAIL
zdraveoci@yahoo.com
OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

OBJEDNÁVANIE NA VYŠETRENIE – RECEPCIA:

Sestra:     Andrea Gálik
Telefón:   035 / 691 2838
E-mail:    ocne.recepcia@nspnz.sk

Po-Pi 09:00 – 12:30 hod.


APLIKAČNÉ CENTRUM
   • liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)
   • liečba diabetického edému makuly (DEM)
   • liečba edému makuly spojeného s oklúziou centrálnej sietnicovej žily alebo jej vetvy (CRVO, BRVO)
   • liečba neovaskularizácie sietnice pri patologickej myopii
   • liečba iných ochorení spojených s edémom sietnice alebo neovaskularizáciou chorioidey (centrálna serózna chorioretinopatia, zápalové neovaskulárne membrány, …)

JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
   • operácie sivého zákalu s implantáciou umelých vnútroočnch šošoviek
   • operácie mihalníc
   • operácie spojovky
   • operácie glaukómu
   • laserové ošetrenie sietnice
   • laserové operácie sekundárneho sivého zákalu (YAG kapsulotómie)
   • laserové iridotómie
   • aplikácie liekov (antirastových faktorov) do sklovca

OFTALMOLOGICKÁ AMBULANCIA
   • základné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka
   • špecializované vyšetrenia
    • OCT vyšetrenie sietnice, zrakového nervu
    • OCT vyšetrenie predného segmentu oka
    • fotodokumentácia predného segmentu oka
    • fotodokumentácia zadného segmentu oka
    • fluoresceínová angiografia
    • fundus autofluorescencia
    • biomentra
    • pachymetria
    • vyšetrenie oka ultrazvukom (a-ascan)
   • diagnostika a liečba ochorení sietnice
   • diagnostika a liečba glaukómu, iných ochorení očného nervu a endokrinnej orbitopatie
   • objednávanie pacientov na operáciu sivého zákalu-katarakty
   • objednávanie pacientov na iné plánované operačné výkony
   • kontrolné vyšetrenia u operovaných pacientov
   • konziliárne vyšetrenia

INÉ AKTIVITY
   • skríningové meranie vnútroočného tlaku počas Svetového týždňa glaukómu
   • okresné oftalmologické semináre
   • celoústavné semináre
   • občianske združenie „Zdravé oči“


FOTOGALÉRIE A REPORTÁŽE Z PODUJATÍ

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021