Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Svetový týždeň glaukómu

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Svetový týždeň glaukómu
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ľubica Brániková
Telefón: 035 / 691 2503
lubica.branikova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Ivana Kanásová
Telefón: 035 / 691 2327
ivana.kanasova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKUOBČIANSKE ZDRUŽENIE ZDRAVÉ OČI

Oftalmologické oddelenie FNsP
FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

ČÍSLO ÚČTU:
0241738356

EMAIL
zdraveoci@yahoo.com
SVETOVÝ TÝŽDEŇ GLAUKÓMU 2017

Nové Zámky  16. 03. 2017

Glaukóm, inak nazývaný aj zelený zákal, je ochorenie, ktoré spôsobuje postupné zhoršovanie zrakových funkcií, v konečnom štádiu až stratu zraku. Príčinou je postuponé odumieranie nervových vláken očného nervu. Zvýšený vnútroočný tlak je jedným z mnohých rizikových faktorov glaukómového ochorenia, je však parametrom, ktorý je merateľný a liečbou ovplyvniteľný. Neliečený glaukóm vedie k progresívnemu zhoršovaniu videnia. Čím je ochorenie skôr diagnostikované a liečené, tým je prognóza ochorenia lepšia.

Pri príležitosti svetového týždňa glaukómu, ktorý sa konal 12.-18.3.2017 a ktorý je globálnou iniciatívou Svetovej asociácie glaukómu (WGA, World glaucoma association) a Svetovej asociácie pacientov s glaukómovým ochorením (WGPA, World glaucoma patient association), zorganizovalo Oftalmologické nelôžkové oddelenie FNsP Nové Zámky dňa 16.3.2017 bezplatné skríningové meranie vnútroočného tlaku vo vestibule FNsP Nové Zámky. Bolo vyšetrených 446 ľudí, pričom u 43 bol zistený zvýšený vnútroočný tlak. Pacienti budú komplexne prešetrení.

Cieľom tohto podujatia bolo informovať verejnosť o ochorení a priblížiť dôležitosť očného vyšetrenia ako možnosti zníženia predvídateľnej straty zraku. Odporúčané očné vyšetrenie po 40. roku života je jedenkrát ročne až jedenkrát za dva roky.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021