Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ODDELENIE PATOLÓGIE

Biopsia

ODDELENIE PATOLÓGIE

BiopsiaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ján Benko
Telefón: 035 / 691 2302
E-mail: jan.benko@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Renáta Sokolová
Telefón: 035 / 691 2667


SEKRETARIÁT

Telefón: 035 / 691 2125
E-mail: patologia@nspnz.skTEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMNÁ SAMOSTATNÁ BUDOVANa bioptickom úseku sa vykonáva štandardná diagnostika nádorových a nenádorových lézií rôznych orgánov, počnúc ochoreniami gastrointestinálneho traktu, ženského a mužského pohlavného systému, močového systému, ochorení hlavy a krku, nádorových ochorení CNS, kože, mäkkých tkanív a štítnej žľazy. Vyšetruje sa fixovaný materiál s použitím štandardných (HE), špeciálnych (Fe, PAS, Melaním VG, Ret…) a imuno­histo­chemic­kých farbiacich metód.

Biopsia (histológia) je vyšetrenie orgánov, tkanív, buniek získaných odberom z tela človeka počas operácie, alebo iného medicínskeho výkonu, prípadne samovoľným vylúčením.

Základom bioptickej diagnostiky je mikroskopické vyšetrenie tkanív, ktoré musia byť spracované na rezy tenké niekoľko mikrometrov. Túto činnosť zabezpečuje bioptické laboratórium. Od kvality jeho práce vo veľkej miere závisí aj kvalita konečnej diagnostiky. Ide o pomerne náročnú procedúru vyžadujúcu čas a profesionálnu zručnosť.

Celý proces sa začína fixáciou tkanív vložením do fixačného média už na oddelení, kde bola vzorka odobratá. Fixácia trvá približne 24 hod. Jej cieľom je konzervovanie tkanív, zabránenie ich rozkladu enzýmami (ktoré sa uvoľňujú po smrti bunky), zachovanie štruktúry tkaniva a jeho farbiacich vlastností. Ďalší deň po odbere a fixácii nasleduje vyšetrenie materiálu lekárom, popis orgánu a odber vzoriek, tzv. excízií. Nasleduje odvodnenie tkaniva a presýtenie parafínom. Túto činnosť vykonávajú špeciálne prístroje – tkanivové procesory, ktoré pracujú automaticky, v poobedňajších a v nočných hodinách. Na tretí deň sa vzorky zalievajú do parafínových blokov, nasleduje ich rezanie, farbenie a montovanie na podložné sklíčka.

Kľúčovú úlohu pri spracovaní bioptických vzoriek až do ich finálnej formy zohrávajú histologické laborantky.


BIOPSIA – ODBER VZORIEK, REZANIE, FARBENIE…


Na tretí deň po odbere sú hotové histologické preparáty, ktoré vyšetrí lekár a určí diagnózu.

Väčší materiál spravidla vyžaduje dlhšiu dobu fixácie, čím sa predlžuje aj dĺžka trvania vyšetrenia, rovnako v prípade potreby ďalších vyšetrení ako sú rôzne špeciálne farbenia, imunohistochemické a molekulovo-genetické vyšetrenia.

Prípady vyžadujúce ďalšie náročné diagnostické postupy sú konzultované a riešené v spolupráci so špecializovanými pracoviskami v Martine a v Bratislave.

Oddelenie patológie zabezpečuje bioptické vyšetrenia pre kliniky a oddelenia FNsP Nové Zámky a niektoré neštátne chirurgické, gastroenterologické a gynekologické ambulancie. Ročne sa na oddelení vyšetrí okolo 11 000 bioptických materiálov


BIOPSIA – HOTOVÉ HISTOLOGICKÉ PREPARÁTY VYŠETRÍ LEKÁR A URČÍ DIAGNÓZU


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021