Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ODDELENIE PATOLÓGIE

Predoperačná biopsia

ODDELENIE PATOLÓGIE

Predoperačná biopsiaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ján Benko
Telefón: 035 / 691 2302
E-mail: jan.benko@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Renáta Sokolová
Telefón: 035 / 691 2667


SEKRETARIÁT

Telefón: 035 / 691 2125
E-mail: patologia@nspnz.skTEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMNÁ SAMOSTATNÁ BUDOVAIde o špeciálne vyšetrenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou biopsie. Princíp rýchlej biopsie (alebo tzv. peroperačnej biopsie) spočíva v odlišnom spôsobe spracovania vzoriek tkanív, ktoré sú v natívnom stave, nefixované. Namiesto zaliatia do parafínu sa rýchlo zmrazia na veľmi nízku teplotu, čo umožňuje ich okamžité rezanie na rezy potrebnej hrúbky, farbenie a diagnostikovanie. Tento spôsob spracovania umožňuje vyhodnotenie vzorky v krátkom časovom intervale ešte počas operácie. Preto sa využíva hlavne na posúdenie biologickej povahy nádorov, dostatočnosti chirurgického zákroku, či bol nádor odstránený celý, alebo posúdenie rozsahu postihnutia konkrétneho orgánu.

Úlohou patológa je v krátkom časovom intervale vyhodnotiť zaslanú vzorku a poskytnúť chirurgovi rýchlu informáciu potrebnú pre optimálne pokračovanie prebiehajúcej operácie v niektorých prípadoch i diagnózu pre okamžitú celkovú terapiu. Patomorfologické vyšetrenie rozhoduje väčšinou medzi benígnym a malígnym procesom.

Po odovzdaní materiálu patológovi nasleduje úprava vzorky a technické spracovanie kryostatovou metódou, čo trvá 15-20 min. Čas potrebný na zhodnotenie pripravenej vzorky patológom sa pohybuje do 15 min., podľa zložitosti vzorky.

Spracovanie vzorky pri peroperačnej biopsii sa vykonáva na špeciálnych prístrojoch, tzv. zmrazovacích mikrotomoch (kryostatoch).

Nevýhodou tejto metodiky je menšia kvalita histologických preparátov, čo je spôsobené tepelnou alteráciou tkaniva pri jeho rýchlom zmrazení. Práve preto patrí rýchla – peroperačná biopsia k náročným bioptickým procedúram, ktoré vyžadujú veľkú skúsenosť a zodpovedný prístup od vyšetrujúceho lekára, ktorý sa navyše musí rozhodovať rýchlo.


RÝCHLA PREDOPERAČNÁ BIOPSIA – SPRACOVANIE VZORIEK


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021