Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ODDELENIE PATOLÓGIE

Cytologické vyšetrenie

ODDELENIE PATOLÓGIE

Cytologické vyšetrenieTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ján Benko
Telefón: 035 / 691 2302
E-mail: jan.benko@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Renáta Sokolová
Telefón: 035 / 691 2667


SEKRETARIÁT

Telefón: 035 / 691 2125
E-mail: patologia@nspnz.skTEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMNÁ SAMOSTATNÁ BUDOVACytodiagnostika je morfologická diagnostická metóda, ktorá hodnotí jednotlivé bunky oddelené z tkanív. Výhodou metodiky je rýchlosť, opakovateľnosť, nízke náklady a netraumatizujúci prístup k pacientovi.

Jej význam spočíva hlavne vo vyhladávaní včasných štádií nádorových ochorení.

Materiály dodané do cytologického laboratória sú rôznorodé. Podľa miesta odberu je možné cytológiu rozdeliť na niekoľko skupín (druhov). Metódy cytológie na našom oddelení:

  • Exfoliatívna cytológia hodnotí bunky ktoré sú oddelené z epiteliálnych povrchov. Do tejto skupiny patrí štandardná gynekologická cytológia, hlavne stery z krčka maternice, pľúcna exfoliatívna cytológia (stery a laváže z bronchov, spútum), urologická cytológia.
  • Cytológia z výpotkov telesných dutín ako fluidothorax, ascites, hydropericardr, kĺbový výpotok a mozgovomiešny liqvor.
  • Obsah cýst a pseudocýst.
  • Odtlačky z rezných plôch orgánov, nádorov a pseudotumorov odobratých na histologické vyšetrenie.
  • Aspiračná tenkoihlová cytológia (PAB) je odber a hodnotenie materiálu z ložiskových lézií prsníka, štítnej žľazy, lymfatických uzlín a slinných žliaz, prípadne iných, tenkou ihlou pod sonografickou kontrolou v spolupráci s röntgenológom. Najčastejšie sa vyšetrujú nálezy v prsníkovej žľaze.
    V poslednom období je tenkoihlová aspiračná cytológia prsnej žľazy nahradená odberom vzoriek hrubšou ihlou v lokálnom znecitlivení – core biopsia, ktorá umožňuje získať väčšiu vzorku umožňujúcu presnú histologickú typizáciu a imunohistochemické vyšetrenie.

SPRACOVANIE CYTOLOGICKÉHO MATERIÁLU


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021