Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PEDIATRICKÁ KLINIKA

Horúčka

PEDIATRICKÁ KLINIKA

HorúčkaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Vlasta Haramiová
Telefón (1): 035 / 691 2261
Telefón (2): 035 / 691 2780
E-mail: vlasta.haramiova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Martina Dragúňová
Telefón: 035 / 691 2815
E-mail: martina.dragunova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
AKO ZNIŽUJEME HORÚČKY U DIEŤAŤA?

Telesná teplota (mer. v konečníku °C) Odporúčané opatrenia
viac než 41°C okamažité vyhľadanie lekárskej pomoci
40°C počas 24 hodín vyhľadanie lekárskej pomoci
viac než 38,5°C podanie liekov proti horúčke, fyzikálne opatrenia
37,5°C – 38,5°C pokoj, pohodlie, vhodné oblečenie, pitný režim, sledovanie situácie

Pri mierne zvýšenej teplote do 38,0°C dodržiavať nasledovné opatrenia:
 • nepodávať antipyretiká
 • dbať na dostatočný príjem tekutín
 • obliecť dieťaťu voľné a vzdušné oblečenie a zabezpečiť tiché prostredie
 • opakovane premeriavať dieťaťu telesnú teplotu a sledovať jej vývoj


Pri telesnej teplote nad 38,5°C podávať antipyretikum (Paracetamol, Ibuprofen):

Telesná teplota sa odporúča znižovať antipyretikami, ak dosiahne hranicu 38,5°C
a najmä ak prekročí 40,0°C.

 • ak dieťa vracia podávať čapík per rektum,
  ak má hnačku podávať sirup alebo tabletu
 • v prípade, ak horúčka neklesá, antipyretiká kombinovať s fyzikálnymi metódami


Fyzikálne metódy:

K najbežnejšie používaným fyzikálnym metódam patria studené obklady a zábaly.

 • Pri zábaloch tkaninu namočiť do vlažnej vody (22,0°C) a dôkladne vyžmýkať. Ovinúť hrudník dieťaťa od podpazušia po dolný okraj rebier.
  Neschladzovať bruško, nohy, ruky. Pri schladzovaní rúk a nôh by sme mohli vyvolať periférny šok. Ruky a nohy sú pre poruchu cirkulácie aj tak chladné.
  Na zábal dať tenkú suchú prikrývku. Zábaly ponechať 10 minút a 3-krát opakovať, potom je dôležité premerať telesnú teplotu.
 • Alternatívne môžeme dieťa krátko osprchovať vlažnou vodou a rýchlo osušiť, prikryť len suchou plachtou.
 • Odporúčanou fyzikálnou metódou v liečbe horúčky u detí je trieť vlažnou špongiou, na pokožke sa opakovane vytvára jemný film vlažnej tekutiny (29,0 – 30,0 °C), ktorý jej odoberá prebytočné teplo a následne sa odparuje. Trením navodená vazodilatácia kožných kapilár ďalej zvyšuje odvod tepla do okolia sálaním. Najväčšia účinnosť je dokázaná v priebehu prvých 30 minút a podporuje ju súčasné podávanie antipyretík.

Pri neúspešnej antipyretickej liečbe a fyzikálnych metódach
je potrebné dieťa hospitalizovať.
Poskytovanie prvej pomoci u dieťaťa pri febrilných kŕčoch

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021