Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Predajná výstava prác pacientov psychiatrického oddelenia

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Predajná výstava prác pacientov psychiatrického oddelenia
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Beďa Visnyei
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
Valentínska predajná výstava prác pacientov psychiatrického oddelenia

Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky  14. 2. 2020

Sviatok sv. Valentína tohto roku nebol len o zamilovaných, vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch sa uskutočnila aj tradičná predajná výstava prác pacientov psychiatrického oddelenia. Výstava sa koná pravidelne v mesiaci november už od roku 1985, a v tomto roku bola po prvýkrát organizovaná aj na sviatok sv. Valentína.

Už tradične si zamestnanci nemocnice, pacienti, ale aj široká verejnosť mohli zakúpiť výrobky, ktoré pripravili pacienti oddelenia psychiatrie spolu s ergoterapeutmi. Ergoterapeuti a pacienti sa pravidelne každý pracovný deň počas 4 hodín stretávajú v kreatívnych dielňach psychiatrického oddelenia, kde spoločne vytvárajú esteticky i funkčne pomerne náročné výrobky z rôznych materiálov.

Ergoterapiu môžeme inak nazvať ako liečba prácou, kde hospitalizovaní pacienti vyrábajú rôzne výrobky od plyšových hračiek, cez vankúše až po drevené búdky pre vtákov. „Pacientov takáto činnosť veľmi napĺňa, celosvetovo je neoddeliteľnou zložkou komplexnej terapie psychických porúch, ktoré sa liečia v psychiatrických zariadeniach,“ dodala vedúca sestra oddelenia psychiatrie Darina Jantošíková.

Ergoterapia nie je určená pre každého pacienta, ktorý je hospitalizovaný. Zúčastňujú sa jej prevažne pacienti, ktorých zdravotný stav to dovolí. Pacienti pod vedením ergoterapeuta sú rozdelení na dve skupiny do ženskej a mužskej kreatívnej dielne. Ženy sa venujú pleteniu, háčkovaniu, či maľovaniu a muži pracujú prevažne s drevom. Na otázku ako sa pracuje s takýmito pacientmi odpovedala ergoterapeutka Andrea Ninisová „S pacientmi treba pracovať ako individuálne, tak aj v skupinách. My ich podľa zdravotného stavu zaradíme do menších skupiniek, tak aby tá práca nebola pre nich namáhavá, ale ich obohacovala a napĺňala. Keď vo finále vidia, že o ich výrobky je záujem, tak sú veľmi radi a cítia sa byť užitoční.“

Ergoterapia podporuje a učí pacientov plánovať a realizovať sa v každodenných činnostiach, ako zvládať prekážky a pracovné výzvy. „Ergoterapia pomáha aj nám lekárom, keďže vidíme, aký má dopad psychická porucha pacientov na ich každodenné fungovanie a následne vidíme, ako pacient napreduje,“ uzavrela lekárka psychiatrického oddelenia MUDr. Erika Nosianová.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021