Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

URGENTNÝ PRÍJEM 1. TYPU

Ambulancie

URGENTNÝ PRÍJEM AMBULANCIE

AMBULANCIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Róbert Bartha
035 / 691 2736
035 / 691 2754


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Viera Kučerová
035 / 691 2736
035 / 691 2467


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE MONOBLOKU


POPLATOK ZA OŠETRENIE NA POHOTOVOSTIURGENTNÝ PRÍJEM AMBULANCIE

Úsek lekárskeho príjmu tvoria odborné ambulancie – chirurgická, úrazovej chirurgie, interná, gynekologická a expektačná jednotka, v ktorých pracujú atestovaní lekári samostatne pracujúci s príslušnou odbornosťou a sestry:

   • poskytuje neodkladnú odbornú starostlivosť, pripadne resuscitáciu,
   • vykonáva vyšetrenie, ošetrenie, diagnostiku, ošetrovateľskú starostlivosť a vedie zdravotnú dokumentáciu,
   • expektačná činnosť
   • rozhoduje o príjme na hospitalizáciu,
   • poskytuje pohotovostnú službu
    v pracovné dni od 15,00 hod. do 7,00 hod.,
    v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 7,00 hod. do 7,00 hod. nasledujúceho dňa

Cenník a zoznam zdravotných výkonov

poskytovaných Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len „nemocnica“) pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré nemocnica poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov.


POPLATOK ZA OŠETRENIE NA POHOTOVOSTI

 • INTERNÉ AMBULANCIE I A II
 • CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
 • AMBULANCIA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE
 • GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA
 • PREDOPERAČNÁ AMBULANCIA
INTERNÉ AMBULANCIE I A II

Lekár:     MUDr. Milada Šubadová
Telefón:  035 / 691 2636

Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem)


ORDINAČNÉ HODINY:

nepretržite

CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

Lekár:      MUDr. Róbert Bartha
Telefón:  035 / 691 2796

Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem)


ORDINAČNÉ HODINY:

nepretržite

AMBULANCIA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE

Lekár:      MUDr. Veronika Brodnianska
Telefón:  035 / 691 2796

Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem)


ORDINAČNÉ HODINY:

nepretržite

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Lekár:      MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Jozef Geöreögh
Telefón:  035 / 691 2658

Prízemie monobloku – vestibul (pri výťahoch)


ORDINAČNÉ HODINY:

nepretržite

PREDOPERAČNÁ AMBULANCIA

Sestra:    Mgr. Tatiana Jančová
Telefón:  035 / 691 2836

Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem, č. d. 15)

VÝKONY V AMBULANCII:

V ambulancii sa vykonáva interné vyšetrenie súvisiace s plánovaným operačným zdravotným výkonom. Realizujeme základný laboratórny súbor, predoperačné sérologie, vyšetrenie krvnej skupiny, EKG, RTG hrudníka. Ostatné požadované vyšetrenia pred operáciou je nutné zrealizovať v spolupráci s praktickým lekárom.

INFORMÁCIE A POKYNY PRE PACIENTOV:

Na predoperačné vyšetrenie sa pacient môže objednať v predstihu buď osobne v ambulancii vnútorného lekárstva, ktorá sa nachádza na prízemí monobloku v priestoroch urgentného príjmu, číslo dverí 15 alebo telefonicky na čísle 035 / 691 2836.

V rámci interného predoperačného vyšetrenia je nutné si so sebou priniesť:

   • Výmenný lístok od praktického lekára alebo indikujúceho lekára.
   • Nález odborného lekára, ktorý indikuje operačný zákrok, aký operačný zákrok a v akej anestéze.
   • Zoznam požadovaných vyšetrení pred operáciou.
   • Výsledky požadovaných vyšetrení pred operáciou, ktoré nie je možné zrealizovať na našej ambulancii (napr. výter z nosa, z hrdla, moč K+C, ultrazvukové vyšetrenia, či iné odborné vyšetrenia – kardiologické, pľúcne, diabetologické).
   • Výpis zo zdravotnej dokumentácie od praktického lekára, ktoré musí obsahovať kompletnú osobnú anamnézu, aktuálny zoznam užívaných liekov (gramáž+dávkovanie) a alergickú anamnézu.
   • Posledné nálezy od všetkých odborných lekárov, u ktorých ste dispenzarizovaný.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021