Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

URGENTNÝ PRÍJEM 1. TYPU

Cena primátora mesta Nové Zámky 2019 pre kolektív Urgentného príjmu

URGENTNÝ PRÍJEM 1. TYPU

Cena primátora mesta Nové Zámky 2019 pre kolektív Urgentného príjmuTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Róbert Bartha
035 / 691 2736
035 / 691 2754


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Viera Kučerová
035 / 691 2736
035 / 691 2467


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE MONOBLOKU


POPLATOK ZA OŠETRENIE NA POHOTOVOSTICENA PRIMÁTORA MESTA NOVÉ ZÁMKY 2019 PRE KOLEKTÍV URGENTNÉHO PRÍJMU

Dom kultúry, Nové Zámky  17. 10. 2019

Primár MUDr. Róbert Bartha s kolektívom Urgentného príjmu si prevzal Cenu primátora mesta Nové Zámky 2019 za výbornú zdravotnú starostlivosť a ľudský prístup k pacientom.

Ceny mesta Nové Zámky za rok 2019logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bola k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bude k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.