Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

BIELE SRDCE 2016


OCENENIE BIELE SRDCE 2016 ZÍSKALA AJ SESTRA Z NAŠEJ NEMOCNICE

Bratislava  20. 5. 2016

Odovzdávanie ocenení Biele srdce sa uskutočnilo v Bratislave 20. mája 2016 v rámci slávnostného seminára sestier na tému „Sestry hybná sila zmien – zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti“

Tento rok bola ocenená naša diplomovaná sestra Veronika Valkóová, inštrumentárka na operačnej sále JOCH na Oftalmologickom nelôžkovom oddelení. Na tomto pracovisku pôsobí 42 rokov. Je aktívna, erudovaná, s hlbokým zmyslom pre zodpovednosť a precíznosť, ktorá je tak potrebná pre prácu na operačnej sále. Odovzdávaním praktických zručností a vedomostí vychovala viaceré generácie sestier.

Prestížne ocenenie Biele srdce je ocenením ľudských i odborných kvalít našej kolegyne.
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021