Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

BIELE SRDCE 2015


AJ V ROKU 2015 BOLA NAŠA SESTRA OCENENÁ BIELYM SRDCOM

Ocenenie BIELE SRDCE na republikovej úrovni je každoročne udeľované na základe rozhodnutia Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Udeľuje sa v štyroch kategóriách:

1. sestra/pôrodná asistentka v praxi

2. sestra/pôrodná asistentka manažér

3. sestra/pôrodná asistentka pedagóg

4. mimoriadne ocenenie

Tento rok sa odovzdávanie ocenení uskutočnilo dňa 22. mája na slávnostnom seminári sestier a pôrodných asistentiek, ktorý bol na tému: „Sestry – hybná sila zmien: efektívna starostlivosť, efektívne náklady.“

Záštitu nad slávnostným podujatím prevzal Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, ktorý ocenené sestry a pôrodné asistentky prijal dňa 26. 5. 2015 v Prezidentskom paláci, kde odovzdal pozdrav všetkým sestrám a pôrodným asistentkám: „S vašou prácou sa spája súcit, ľudskosť a zodpovednosť. Ste zdrojom útechy nielen pre svojich pacientov.“

Tento rok bola BIELYM SRDCOM ocenená naša sestra, špecialistka na KVL I. – Implantačné centrum, Judita Vadkertiová.

Po minulé roky získali ocenenie za významný prínos v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie:

BIELE SRDCE:

Mgr. Anna Demová, Mgr. Mária Hudáková, Mgr. Erika Teplanová, Mgr. Anna Laurová, PhDr. Veronika Vadkertiová, PhDr. Lívia Kollárová, Monika Víghová, Jana Fehérváryová, PhDr. Gabriela Magyarová, PhD., Mgr. Mária Tóthová, PhDr. Jana Otrubová, PhD., PhDr. Monika Jankechová, PhD., PhDr. Beáta Bugyíková, Mgr. Iveta Svetlanská

SESTRA ROKA:  

Eva Cviková, PhDr. Anna Klučková, PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021