Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

BIELE SRDCE 2017


MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER 2017 A OCENENIE BIELE SRDCE

Bratislava  12. 5. 2017

12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých, verných, svojmu namáhavému povolaniu oddaných zdravotných sestier. Za našu nemocnicu bola za obetavú a vzornú prácu ocenená Mgr. Ildikó Kisová, vedúca sestra centrálnych operačných sál. Ocenenie si prevzala z rúk pána Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky. Prestížne ocenenie Biele srdce je ocenením ľudských i odborných kvalít našej zamestnankyne.
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021