Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

Biologická liečba psoriázy

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

Biologická liečba psoriázyTELEFÓNNY KONTAKT


AMBULANCIE

035 / 691 2749


PRIMÁR

MUDr. Erika Baloghová
Pracovňa: 035 / 691 2590
Oddelenie: 035 / 691 2744


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Lenka Šrámková
Pracovňa: 035 / 691 2240


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKU

Biologická liečba psoriázy

Čo je to psoriáza?

Psoriáza je chronické zápalové ochorenie kože, nechtov a kĺbov. Vyskytuje sa u geneticky predisponovaných jedincov a vzniká po pôsobení rozličných spúšťacích faktorov. Medzi najčastejšie spúšťacie faktory patrí stres a bakteriálne či vírusové ochorenia. Len zriedkavo môžu psoriázu spustiť niektoré lieky. V ich prípade ide najčastejšie o betablokátory, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku. Existuje viacero terapeutických možností: lokálna liečba, fototerapia, systémová a biologická liečba.

Čo je to biologická liečba?

Biologická liečba predstavuje absolútny vrchol liečebných možností psoriázy. Je veľmi účinná a dlhodobo bezpečná. Blokuje imunitný systém, ale špecificky – len tie molekuly, ktoré sú významné pri rozvoji ochorenia. Preto je oveľa bezpečnejšia ako systémová liečba. Je plne hradená poisťovňami a podlieha schváleniu revízneho lekára. Môže sa o ňu žiadať len v tom prípade, ak má pacient stredne ťažkú alebo ťažkú formu psoriázy a prešiel všetkými možnosťami systémovej liečby (metotrexát, cyklosporín, acitretín) a tie buď neboli účinné alebo sa pri nich vyskytli závažné vedľajšie účinky. V prípade, že pacient niektorý zo systémových liekov nemôže vôbec užívať, musí byť na to vážny dôvod, ktorý treba do žiadosti uviesť. Na liečbu psoriázy máme na Slovensku k dispozícii 9 biologík. Osem z nich sa podáva podkožne – adalimumab (Humira, Hulio, Hyrimoz, Amgevita), etanercept (Enbrel, Erelzi), certolizumab pegol (Cimzia), ustekinumab (Stelara), secukinumab (Cosentyx), ixekizumab (Taltz), guselkumab (Tremfya), risankizumab (Skyrizi) a jeden formou vnútrožilovej infúzie – infliximab (Remicade).

Aké vyšetrenia musí pacient absolvovať pred biologickou liečbou?

Ak pacient spĺňa podmienky na biologickú liečbu (viď vyššie), musí prejsť množstvom vyšetrení, ktoré sú súčasťou žiadosti. Ide o nasledujúce vyšetrenia:

   1. vyšetrenie krvi (sedimentácia, krvný obraz, základná biochémia, ionogram, autoprotilátky, ionogram, serologické vyšetrenie na vylúčenie infekčných ochorení ako syfilis, hepatitída, HIV)
   2. vyšetrenie moču
   3. pľúcne vyšetrenie (RTG, Quantiferon, Mantoux II)
   4. vyšetrenie na fokusy (pátranie po ložiskovej infekcii) – ORL, zubné, sono brucha a gynekologické (u ženy) a urologické (u muža) vyšetrenie
   5. voliteľné je neurologické a v niektorých prípadoch je potrebné interné vyšetrenie
   6. v prípade postihnutia kĺbov je vhodné doplniť aj reumatologické vyšetrenie (ak ho pacient ešte nemal urobené)

Po skompletizovaní všetkých vyšetrení vypíše lekár centra žiadosť na biologickú liečbu a odošle ju na príslušnú poisťovňu.

Ako dlho sa čaká na schválenie liečby?

To závisí od revízneho lekára poisťovne, spravidla je odpoveď do 21 dní.

Ako dlho trvá biologická liečba?

Biologická liečba nie je časovo obmedzená. Podáva sa dovtedy, kým je účinná alebo kým sa neobjavia vedľajšie účinky.

Ako veľmi je biologická liečba účinná?

Biologická liečba je veľmi účinná a veľmi často sa pri nej dosiahne úplné alebo takmer úplné vyčistenie kože. Výrazne sa zlepšia nechty a ustupujú aj bolesti kĺbov.

Hrozia nejaké závažné vedľajšie účinky?

Pri podkožne podávaných biologických liekoch sa najčastejšie stretávame s reakciami v mieste vpichu. Ide o mierne svrbivé začervenanie v mieste podania injekcie. Ojedinele sa objavia rôzne infekcie najmä horných dýchacích ciest a to najmä na začiatku liečby. Časom sa výskyt spomínaných vedľajších účinkov zníži. Kvôli vedľajším účinkom sa podkožne podávaná biologická liečba ukončuje naozaj iba zriedka.

Sú nejaké obmedzenia počas užívania biologickej liečby?

V podstate nie sú. Pacient môže žiť plnohodnotným životom takmer bez obmedzení.

Je biologická liečba vhodná pre každého?

Biologická liečba nie je vhodná pre onkologických pacientov alebo pacientov s ťažkými chronickými infekciami nakoľko ide o imunosupresívnu liečbu (liečbu, ktorá potláča imunitný systém). Ak žena počas biologickej liečby otehotnie, liečba sa prerušuje. Injekcie si treba podávať v pravidelných intervaloch, preto nie je liečba vhodná u nespolupracujúcich pacientov.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021