Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

Ambulancie

DERMATOVENEROLOGICKÉ AMBULANCIE

AMBULANCIETELEFÓNNY KONTAKT


AMBULANCIE

035 / 691 2749


PRIMÁR

MUDr. Erika Baloghová
Pracovňa: 035 / 691 2590
Oddelenie: 035 / 691 2744


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Lenka Šrámková
Pracovňa: 035 / 691 2240


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKU

 • DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA 1 – všeobecná
 • DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA 2 – špecializovaná
 • DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA 3 – biologická liečba, klinické štúdie
 • DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA 4 – biologická liečba, klinické štúdie
DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA 1 – všeobecná
Všeobecná

Lekár: MUDr. Drahomíra Berkyová
             MUDr. Lucia Galbavá
             MUDr. Piroska Füssi Horváth
             MUDr. Natália Kovárová

Sestra: Mgr. Klaudia Bašťovanská
Telefón:  035 / 691 2749

Monoblok – priestory bývalej „zimnej záhrady“ (na prízemí za osobnými výťahmi)


ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK – PIATOK
07:30-14:30

odbery:  07:00-07:30 hod.,   obed:  12:30-13:00 hod.,  administratíva:  14:30-15:00 hod.


V ambulancii sa vykonávajú vyšetrenia a diferenciálna diagnostika neúspešne liečených pacientov odoslaných z neštátnych ambulancií. V prípadoch, kde nie je indikovaná hospitalizácia, riešime ich ďalšiu liečbu.

V ambulancii prebieha aj liečba a kompletná starostlivosť pacientov s pohlavnými ochoreniami.

Pokyny pre pacientov:

Na ambulancii sa pacienti neobjednávajú. Hneď ako prídete, zaregistrujte sa, prosím, do evidenčného systému, ktorý sa nachádza pred vstupom do ambulancie (viac informácii priamo na obrazovke, prípadne u personálu). Evidenčný systém slúži na to, aby mala sestra aj lekár prehľad o tom, kto a ako dlho čaká v čakárni a aby sa čakanie na vyšetrenie čo najviac skrátilo.

Uprednostnení budú:
   • pacienti prijatí na hospitalizáciu
   • deti do 6 rokov (len ak prídu v poobedňajších hodinách, po 13,30 hod.)
   • tehotné ženy po predložení tehotenskej knižky

Výkony v ambulancii:
   • Špeciálne venerologické vyšetrenia
   • Depistážne vyšetrenia
   • Epikutánne testovanie
   • Prick testy na lieky
   • Fyzikálna terapia (UVA, UVB, PUVA)
   • Elektrokauterizácia
   • Excochleácie
   • Kryoterapia
   • Ošetrenie rán a vredov predkolení
   • Odbery biologického materiálu na mykologické a mikrobiologické vyšetrenia
   • Punch biopsie na histologické vyšetrenie
   • Odborné nálezy pre posudkové komisie
DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA 2 – špecializovaná
Špecializovaná

Lekár:   MUDr. Kitty Mikovicsová (Po, Ut, Štv)
               MUDr. Drahomíra Berkyová (Str, Pia ) Ambulancia liečby chronických rán

Sestra:  Bc. Lenka Zacharová
Telefón:  035 / 691 2372

Monoblok – priestory bývalej „zimnej záhrady“ (na prízemí za osobnými výťahmi)


ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK – PIATOK 07:30-15:00 hod
obed:  12:30-13:00 hod.,  administratíva:  14:30-15:00 hod.


obed:  13:00-13:30 hod.,  administratíva:  14:30-15:00 hod. (Po, Ut, Štv)


V ambulancii prebieha sledovanie a liečba pacientov s dlhodobými a ťažko liečiteľnými chronickými ochoreniami kože – ambulancia sa zameriava predovšetkým na diagnostiku a liečbu alopécií, autoimunitných a imunitne podmienených ochorení kože (najmä psoriáza, hidradenitis suppurativa, chronická spontánna urtikária), ťažkých foriem atopickej dermatitídy, ekzémov rúk či systémových ochorení. Sú tu sledovaní a liečení aj pacienti s chronickými ranami (predovšetkým vredy na predkoleniach).

Pokyny pre pacientov:

Na špecializovanú ambulanciu sa objednáva telefonicky alebo osobne a to iba na základe odporúčania lekára zo všeobecnej dermatovenerologickej ambulancie 1 alebo lekára lôžkového dermatovenerologického oddelenia. Ostatní pacienti budú vyšetrení a liečení na všeobecnej dermatovenerologickej ambulancii. Prosíme pacientov o dochvíľnosť.

V prípade meškania viac ako 10 minút bude uprednostnený termín nasledujúceho pacienta.

DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA 3 – biologická liečba, klinické štúdie
Biologická liečba, klinické štúdie

Lekár:     MUDr. Piroska Füssi Horváth
Sestra:    Bc. Lucia Verešová, Janette Luptáková
Telefón:  035 / 691 2669

Monoblok – priestory bývalej „zimnej záhrady“ (na prízemí za osobnými výťahmi)


ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK – PIATOK 07:30-15:00 hod
obed:  12:30-13:00 hod.,  administratíva:  14:30-15:00 hod.


obed:  13:00-13:30 hod.,  administratíva:  14:30-15:00 hod.


V ambulancii prebieha sledovanie a liečba pacientov s dlhodobými a ťažko liečiteľnými chronickými ochoreniami kože. Súčasťou ambulancie je predovšetkým biologická liečba pacientov so psoriázou, chronickou spontánnou urtikáriou a hidradenitídou. Ambulancia poskytuje aj možnosť zaradenia pacientov do klinických štúdií.

Pokyny pre pacientov:

Na špecializovanú ambulanciu sa objednáva telefonicky alebo osobne a to iba na základe odporúčania lekára zo všeobecnej dermatovenerologickej ambulancie 1 alebo lekára lôžkového dermatovenerologického oddelenia. Ostatní pacienti budú vyšetrení a liečení na všeobecnej dermatovenerologickej ambulancii. Prosíme pacientov o dochvíľnosť.

V prípade meškania viac ako 10 minút bude uprednostnený termín nasledujúceho pacienta.

DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA 4 – biologická liečba, klinické štúdie
Biologická liečba, klinické štúdie

Lekár:     MUDr. Erika Baloghová, MUDr. Lucia Galbavá
Sestra:    Klaudia Horáčková
Telefón:  035 / 691 2697

Monoblok – priestory bývalej „zimnej záhrady“ (na prízemí za osobnými výťahmi)


ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK – PIATOK 07:30-15:00 hod
obed:  12:30-13:00 hod.,  administratíva:  14:30-15:00 hod.


obed:  13:00-13:30 hod.,  administratíva:  13:30-15:00 hod.


V ambulancii prebieha sledovanie a liečba pacientov s dlhodobými a ťažko liečiteľnými chronickými ochoreniami kože. Súčasťou ambulancie je predovšetkým biologická liečba pacientov so psoriázou, chronickou spontánnou urtikáriou a hidradenitídou. Ambulancia poskytuje aj možnosť zaradenia pacientov do klinických štúdií.

Pokyny pre pacientov:

Na špecializovanú ambulanciu sa objednáva telefonicky alebo osobne a to iba na základe odporúčania lekára zo všeobecnej dermatovenerologickej ambulancie 1 alebo lekára lôžkového dermatovenerologického oddelenia. Ostatní pacienti budú vyšetrení a liečení na všeobecnej dermatovenerologickej ambulancii.

Prosíme pacientov o dochvíľnosť. V prípade meškania viac ako 10 minút bude uprednostnený termín nasledujúceho pacienta.
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021