Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

Občianske združenie – Dermatológia pre všetkých

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

Občianske združenie – Dermatológia pre všetkýchTELEFÓNNY KONTAKT


AMBULANCIE

035 / 691 2749


PRIMÁR

MUDr. Erika Baloghová
Pracovňa: 035 / 691 2590
Oddelenie: 035 / 691 2744


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Lenka Šrámková
Pracovňa: 035 / 691 2240


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKU

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DERMATOLÓGIA PRE VŠETKÝCH

Občianske združenie bolo založené za účelom vylepšenia kvality poskytovaných služieb pacientom s kožnými ochoreniami.

Naše ciele
   • Vytvárať atmosféru priateľského prostredia, kultiváciu a estetizáciu sterilného nemocničného prostredia.
   • Podporovať rôzne formy vzdelávania v odbore dermatovenerológia najmä organizovaním odborných podujatí, prednášok, seminárov a prezentovaním nových poznatkov na odborných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí.
   • Podporovať podujatia orientované na osvetu, prevenciu a liečbu dermatovenerologických ochorení.
   • Publikovať odbornú a informačnú literatúru pre členov združenia a verejnosť.
   • Organizovať odborné a vzdelávacie aktivity na národnej a medzinárodnej úrovni.
   • Nadväzovať spoluprácu s ďalšími domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami.
   • Vytvárať ekonomické podmienky a získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory a zabezpečenia činnosti združenia.
   • Podporovať vzájomné stretnutia pacientov s dermatovenerologickými ochoreniami a poskytovať poradenské služby laickej a odbornej verejnosti.
   • Podporovať a spolupracovať pri modernizácii technického vybavenia, zavádzaní a rozvoji najnovších diagnostických a liečebných postupov, pri rekonštrukcii priestorov, v ktorých pacienti absolvujú diagnostiku a liečbu.
   • Sústreďovať získané finančné a materiálne prostriedky za účelom uskutočňovania cieľov združenia.

Názov: DERMATOLÓGIA PRE VŠETKÝCH
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42427011
DIČ: 2120063231
Adresa: Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky
Slovenská republika
Banka: ČSOB
Kód banky: 7500
číslo účtu: 4029981277
IBAN: SK04 7500 0000 0040 2998 1277
SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Za akúkoľvek pomoc veľmi pekne ďakujeme !!!


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021