Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológiiTELEFÓNNY KONTAKT


AMBULANCIE

035 / 691 2749


PRIMÁR

MUDr. Erika Baloghová
Pracovňa: 035 / 691 2590
Oddelenie: 035 / 691 2744


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Lenka Šrámková
Pracovňa: 035 / 691 2240


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKU

X. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V DERMATOVENEROLÓGII

Reštaurácia Berek v Nových Zámkoch  18. 10. 2019

Dňa 18. 10. 2019 sa v reštaurácii Berek v Nových Zámkoch konala X. konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii, ktorá sa prvýkrát uskutočnila v Západoslovenskom kraji v Nových Zámkoch. Organizátormi konferencie boli Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii pri SK SaPA, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch. Konferencie sa zúčastnili 80 sestier z celého Slovenska. Tie boli oboznámené o význame úlohy depistážnej sestry vo venerológii. Na túto tému nadviazali pracovníčky RÚVZ Komárno s prednáškou Opatrenia v ohnisku nákazy syfilisu – kompetencie orgánu Verejného zdravotníctva, v ktorej podrobne opísali spoluprácu s Dermatovenerologickou klinikou v Nových Zámkoch.

Zaujímavá bola veľmi aktuálna téma o čoraz častejšie sa vyskytujúcej diagnóze malígneho melanómu a úlohe sestry v starostlivosti o duševné zdravie u onkologického pacienta. Vďaka sestrám pracujúcim na Pediatrickej klinike FNsP v Nových Zámkoch a ich pútavých kazuistikách, mohli účastníci konferencie vidieť aké „zázraky“ dokážu urobiť v starostlivosti o najmenších pacientov s kožnými ochoreniami.

Dozvedeli sa mnoho nových a užitočných rád k liečbe kožných ochorení pomocou biologickej liečby. Pútavá bola taktiež aj prednáška o tom, ako psoriáza ovplyvňuje kvalitu života pacientov s týmto ochorením. Veľmi prínosné boli informácie o urgentných stavoch v dermatológii a celkovej liečbe akné. So svojimi postrehmi z praxe sa podelila kolegyňa v manažmente liečby chronických rán.

Odzneli zaujímavé prednášky o aplikácii ultrafialového žiarenia v liečbe dermatóz a význame plazmaterapie v liečbe alopécie. Záver konferencie kolegovia z kúpeľov Smerdžonka, okrem oboznámenia o možnostiach kúpeľnej liečby, spestrili zaujímavým videom z krásneho prostredia kúpeľov v Červenom kláštore.

Pekné prostredie, príjemná atmosféra a bohatý program, prispeli nielen k odovzdávaniu odborných informácií, ktoré účastníci využívajú v prospech zdravia pacienta, ale zároveň vytvorili priestor pre upevnenie priateľských a pracovných vzťahov.

VIDEO
Program konferencielogo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021