Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA l.

Ambulancie

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA l. AMBULANCIE

AMBULANCIEVEDENIE KLINIKYPRIMÁR

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MBA
035 / 640 1040
fax: 035 / 640 2575


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Rita Legardová
rita.legardova@nspnz.sk


ODDELENIE VÝCHOD

035 / 691 2341 – Informácie o pacientoch


ODDELENIE ZÁPAD

035 / 691 2131 – Informácie o pacientoch


KORONÁRNA JEDNOTKA

035 / 691 2862


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


11. POSCHODIE MONOBLOKU

AMBULANCIE

Klinika vnútorného lekárstva poskytuje špecializovanú starostlivosť aj ambulantným pacientom, najmä v rámci dispenzarizácie, t.j. aktívneho predvolávania a pravidelnej starostlivosti, sekundárne prevencie a riešení zložitých prípadov a stavov.

MÁ 3 ODBORNÉ ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE
   • ambulanciu vnútorného lekárstva
   • kardiologickú ambulanciu
   • ambulanciu pre poruchy srdcového rytmu a trvalú kardiostimuláciu

 • AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I
 • KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA I
 • KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA II
AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I

Lekár:      doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.  (Po-Pi 7,00-9,00 hod.)
                  MUDr. Zuzana Sláviková         (Po-Št 8,00-12,00 hod.)

Sestra:    Eleonóra Benková
Telefón:  035 / 640 1040
                  035 / 691 2237

11. poschodie monobloku – sever

Základné interné vyšetrenie, EKG, Holterovo monitorovanie 24 hodinové EKG, monitorovanie tlaku krvi, záťažové vyšetrenie kardiovaskulárneho aparátu na tredmile, echokardiografické vyšetrenie, komplexná liečba interných chorôb, najmä chorôb kardiovaskulárneho systému. Starostlivosť o chorých so závažnými poruchami tlaku krvi, srdcovej slabosti, stavov po infarkte srdca, porúch prekrvenia srdca.


ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK
07:00-10:30
UTOROK
07:00-10:30
STREDA
07:00-11:00
ŠTVRTOK
07:00-10:30
PIATOK
07:00-10:30
SOBOTA
NEORDINUJE
NEDEĽA
NEORDINUJE
KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA I

Lekár:      prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.

Sestra:    Mgr. Iveta Janegová
Telefón:  035 / 691 2559

11. poschodie monobloku – sever

Základné kardiologické vyšetrenie, EKG, Holterovo monitorovanie 24 hodinové EKG, monitorovanie tlaku krvi, záťažové vyšetrenie kardiovaskulárneho aparátu na tredmile, echokardiografické vyšetrenie, liečba chorôb kardiovaskulárneho systému.


ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK
09:00-11:00
UTOROK
09:00-11:00
STREDA
09:00-11:00
ŠTVRTOK
09:00-11:00
PIATOK
NEORDINUJE
SOBOTA
NEORDINUJE
NEDEĽA
NEORDINUJE
KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA II

Lekár:     MUDr. Jaroslava Bernátová

Sestra:    Eva Kučerová Mudráková, Dipl.s.
Telefón:  035 / 691 2801

11. poschodie monobloku – prístavba východ

Základné kardiologické vyšetrenie, EKG, vyšetrenie pacientov s poruchami srdcového rytmu, meranie a programovanie kardiostimulátora, echokardiografické vyšetrenie, liečba porúch srdcového rytmu.


ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK
07:00-13:00
UTOROK
07:00-13:00
STREDA
07:00-11:00
ŠTVRTOK
07:00-11:00
PIATOK
07:00-11:00
SOBOTA
NEORDINUJE
NEDEĽA
NEORDINUJE

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.