Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

Nová vyšetrovacia metóda

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

Nová vyšetrovacia metódaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MBA
035 / 640 1040
fax: 035 / 640 2575


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Rita Legardová
Pracovňa: 035 / 691 2162
rita.legardova@nspnz.sk


ODDELENIE VÝCHOD

035 / 691 2341


ODDELENIE ZÁPAD

035 / 691 2131


KORONÁRNA JEDNOTKA

035 / 691 2862


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


11. POSCHODIE MONOBLOKU

NOVÁ VYŠETROVACIA METÓDA NA KLINIKE VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I

Implantovaný monitor srdcovej činnosti – slučkový rekordér, REVEAL LINQ

Nové Zámky, 2014

Dňa 24.9.2014 bol na klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky po prvýkrát implantovaný monitor srdcovej činnosti, EKG slučkový rekordér Reveal LINQ (Medtronic). Implantáciu vykonal tím v zložení MUDr. Jaroslava Bernátová, Judita Vadkertiová a Margita Berényová. Je to malý elektronický prístroj veľkosti 35x5x3 mm, ktorý sa v lokálnom znecitlivení implantuje pod kožu v oblasti srdca. Tento monitor sleduje elektrickú aktivitu srdca počas niekoľkých mesiacov až do troch rokov. Zaznamenáva poruchy srdcového rytmu – arytmie aj činnosť srdca počas nevoľností – synkopy, búšenie srdca a pod. Zaznamenané EKG sa následne vyhodnocuje a podľa toho sa zvolí ďalší liečebný postup.

Podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti je implantácia tohto monitora indikovaná u pacientov, ktorí opakovane prekonali synkopu a na základe štandardného EKG vyšetrenia, ani na základe Holterovho monitorovania (24 – 72 hod. EKG) sa nepodarí príčinu kolapsu pacienta odhaliť.

Tento monitor srdcovej činnosti je tak malý, že pacient ho vôbec nevníma, a nerobí mu žiadne obmedzenia. V prípade nevoľnosti, synkopy, pádu, pocitov búšenia srdca pacient stlačením asistenta zaznamená čas príhody, čo umožní po návšteve lekára identifikovať srdcovú činnosť počas tejto udalosti. Pre pacientov s vážnejšími poruchami srdcovej činnosti je možnosť nepretržitého sledovania srdcovej činnosti pomocou služby CareLink, čo je vlastne domáce sledovanie a prenos dát pomocou GSM brány priamo na našu kliniku a vyhodnotenie údajov okamžite, keď to pacient potrebuje. Ak monitor detekuje závažnú poruchu srdcovej činnosti, je jednou z možností implantácia trvalého kardiostimulátora, ktorý zabezpečí správnu funkciu srdca, najmä jeho rytmu. Následne sa monitor z podkožia pacienta odstrání a funkciu sledovania srdcového rytmu zabezpečí kardiostimulátor, ktorý taktiež zahŕňa v sebe túto funkciu.

Doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.
Prednosta KVL I


IMPLANTÁCIA MONITORA SRDCOVEJ ČINNOSTI REVEAL LINQ


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021