Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

Úvod

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

KLINIKATELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MBA
035 / 640 1040
fax: 035 / 640 2575


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Rita Legardová
Pracovňa: 035 / 691 2162
rita.legardova@nspnz.sk


ODDELENIE VÝCHOD

035 / 691 2341


ODDELENIE ZÁPAD

035 / 691 2131


KORONÁRNA JEDNOTKA

035 / 691 2862


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


11. POSCHODIE MONOBLOKU

CHARAKTERISTIKA

Klinika má 60 postelí z toho 5 postelí JIS.

Klinika poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetro­vateľskú starostlivosť pre pacientov s vnútornými chorobami, najmä kardio­vasku­lárnymi a špecializuje sa na starostlivosť o pacientov s poruchami srdcového rytmu. Centrum pre implantáciu dočasných a trvalých kardio­stimu­látorov slúži pre 6 okresov Nit­rianskeho a Trnavského kraja – Nové Zámky, Levice, Komárno, Šaľa, Galanta a Trnava.

Priemerne ročne hospitalizujeme 2800 pa­cien­tov s priemerným ošetrovacím časom 6 dní.

NAJČASTEJŠIE DIAGNÓZY

Zlyhanie srdca, akútny infarkt srdca, poruchy srdcového rytmu, chronická ischemická choroba srdca, dvanástnikový vred, zápal obličiek a zlyhanie obličiek, nejasné horúčnaté stavy, poruchy prekrvenia mozgu, málokrvnosti.


ŠTRUKTÚRA KLINIKY
   • Centrum pre implantáciu dočasných a trvalých kardiostimulátorov
   • Jednotka intenzívnej starostlivosti – koronárna jednotka
   • Dve ošetrovacie jednotky
   • Ambulantná časť
   • Nadštandardná izba


FOTOGRAFIE A REPOTÁŽE Z PODUJATIA

Čítaj viac


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021