Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

Trvalá kardiostimulácia

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

Trvalá kardiostimuláciaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MBA
035 / 640 1040
fax: 035 / 640 2575


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Rita Legardová
Pracovňa: 035 / 691 2162
rita.legardova@nspnz.sk


ODDELENIE VÝCHOD

035 / 691 2341


ODDELENIE ZÁPAD

035 / 691 2131


KORONÁRNA JEDNOTKA

035 / 691 2862


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


11. POSCHODIE MONOBLOKU

TRVALÁ KARDIOSTIMULÁCIA

na Klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky

Nové Zámky, 2014

V roku 1984 sa uskutočnila prvá výmena trvalého kardiostimulátora v nemocnici Nové Zámky. Túto implantáciu vykonal tím lekárov pod vedením MUDr. Júliusa Kaspera, kardiológa z Ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Implantovali kardiostimulátor TESLA LSK 205 pacientovi s A-V blokom III. Stupňa. Bol to historicky významný krok, pretože znamenal záchranu života pacienta, ktorý mal veľmi nízku frekvenciu srdca. V tom čase sa používal iba systém, ktorý stimuloval iba pravú komoru srdca. Od 1.5.1987 sa uskutočňovali komplexné implantácie trvalých kardiostimulátorov, ktoré vykonávali kardiológ MUDr. Ernest Romsauer a chirurg MUDr. Ján Filakovský za podpory ďalších členov tímu interného, chirurgického oddelenia a oddelenia ARO.

Kardiostimulačný systém sa skladá z kardiostimulátora a z elektród, ktoré stimulujú buď iba pravú komoru srdca alebo pravú komoru i pravú predsieň, kedy hovoríme o tzv. fyziologickej stimulácii srdca.

Indikácie na implantáciu trvalého kardiostimulátora sa postupne vyvíjali. Zo začiatku to bola iba stimulácia pri bradykardických poruchách. V súčasnom období sa moderné kardiostimulátory používajú aj pri tachykardických poruchách srdcovej činnosti.


IMPLANTÁCIA TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORA


Implantácia trvalého kardiostimulátora prebieha na operačnej sále a je v súčasnom období jednou z najčastejších operácií na svete. Kardiostimulátor sa implantuje pod kožu v ľavej časti hrudníka v lokálnej anestéze. Implantačný tím sa skladá z kardiológa, ktorý dbá na správne stimulačné parametre a rieši prípadné akútne komplikácie, ktoré môžu nastať pri implantácii – rôzne poruchy srdcového rytmu. Chirurg zavedie elektródy cez venózny systém do príslušných dutín srdca a vytvorí lôžko – kapsu na umiestnenie kardiostimulátora. Ďalší členovia tímu sú kardiologická sestra, inštrumentárka a rtg laborant.

Následne sa kontroluje činnosť kardiostimulátora, stabilita elektród a programujú sa parametre stimulácie.

Hospitalizácia trvá 3-5 dní a životnosť kardiostimulátora je 10-15 rokov. Po tejto dobe je potrebné prístroj vymeniť pre vyčerpanie energetického zdroja.

Na našej klinike implantujeme trvalé kardiostimulátory pre pacientov z okresov Nové Zámky, Levice, Komárno, Šala a Galanta.

Ročne vykonáme asi 200 implantácií, čo je počet, ktorý nás stavia na popredné miesto na Slovensku. Kvalita stimulácie zodpovedá súčasným požiadavkám lekárskej vedy a riadime sa odporúčaniami európskych a svetových odborných spoločností. Okrem vysokokvalitných dvojdutinových kardiostimulátorov implantujeme aj kardiostimulátory, ktoré umožňujú aj vyšetrenie pacienta pomocou magnetickej rezonancie tzv. MRI rezistentné kardiostimulátory.

V tomto roku sme rozšírili diagnostické možnosti aj o implantáciu slučkových rekordérov, čo sú vlastne implantabilné malé elektronické prístroje, ktoré sa umiestňujú pod kožu v oblasti srdca monitorujúce srdcovú činnosť po dobu niekoľko mesiacov až 3 rokov.

Doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.
Prednosta KVL I


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021