Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Týždeň mozgu

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Týždeň mozgu
PRIMÁR

MUDr. Ján Bernát, MPH
Telefón: 035 / 691 2401VEDÚCA SESTRA

Mgr. Beďa Visnyei
Telefón: 035 / 691 2403


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE V BUDOVE PEDIATRICKEJ KLINIKY
TÝŽDEŇ MOZGU 2018

Vek nádeje, Nové Zámky  14. 3. 2018

Kolektív Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky sa od 12. 3. 2018 do 18. 3. 2018 zapojil do týždňa mozgu, ktorý sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. V uvedenom týždni sa na celom Slovensku organizujú prednášky, prezentácie, workshopy, ktorých cieľom je odovzdať publiku zaujímavé fakty o mozgu, či potrápiť mozgové závity.

V tomto roku, ako aj v minulom a predminulom roku, sa do týždňa mozgu zapojilo zariadenie sociálnych služieb “Vek Nádeje”. V spolupráci s Psychiatrickým oddelením FNsP v Nových Zámkoch, vedenie dňa 14. 3. 2018 zorganizovalo v priestoroch ZSS na Tatranskej ulici cyklus prednášok, ktorých ústredným motívom bolo heslo “Nebojme sa starnúť”. V rovnomennej prednáške na úvod MUDr. Adam Nemček priblížil prítomným fyziologické psychické zmeny v séniu a odlišnosti medzi nimi a psychickými poruchami. Príčiny starnutia a spôsoby, ako sa s nimi popasovať, popísala vo svojej prednáške MUDr. Anastasiia Gabovda. Na záver si účastníci prednášok ponamáhali svoje mozgové závity pri kognitívnom tréningu s klinickým psychológom a psychoterapeutom PhDr. Beátou Antalikovou PhD., MPH.

Kolektív Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky je rád, že mal možnosť aktívne sa zapojiť do akcie “Týždeň mozgu”. Ďakuje všetkým zúčastneným a teší sa na ďalšie stretnutie.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021