Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Mesiac, v ktorom ďakujeme novorodeneckým intenzívnym jednotkám

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

MESIAC, V KTOROM ĎAKUJEME NOVORODENECKÝM INTENZÍVNYM JEDNOTKÁM
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2202
Oddelenie: 035 / 691 2121
Lekárska izba: 035 / 691 2627
klaudia.demova@nspnz.sk

Pracovňa primára prízemie monobloku (východný trakt priestory kliniky FBLR)


VEDÚCA SESTRA

doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2227
Oddelenie: 035 / 691 2627
Oddelenie: 035 / 691 2827
gabriela.magyarova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


3. POSCHODIE MONOBLOKUNEONATOLOGICKÁ KLINIKA

FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

TELEFÓN
035 / 691 2827
035 / 691 2227

EMAIL
neonatal@nspnz.sk
MESIAC, V KTOROM ĎAKUJEME NOVORODENECKÝM INTENZÍVNYM JEDNOTKÁM

Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky  25. 9. 2020

September je okrem iného aj mesiacom novorodeneckých intenzívnych jednotiek. Pri tejto príležitosti vyjadruje OZ Malíček svoju úctu a poďakovanie celému ich personálu.

Každému zdravotníckemu kolektívu OZ Malíček pripravil ďakovný list ako symbol poďakovania za dlhoročnú spoluprácu so združením a zá­chranu života a zdravia tých najmenších, predčasne narodených a rizikových novorodencov.

„Z dôvodu pandémie COVID-19 sme väčšinu ďakovných listov zaslali poštou. Avšak veríme, že potešia,” dodala Ľubica Kaiserová, prezidentka OZ Malíček.

Mesiac, v ktorom ďakujeme novorodeneckým intenzívnym jednotkám (tlačová správa)


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021