Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Štandardy a odporúčané postupy

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

ŠTANDARDY A ODPORÚČANÉ POSTUPY
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2202
Oddelenie: 035 / 691 2121
Lekárska izba: 035 / 691 2627
klaudia.demova@nspnz.sk

Pracovňa primára prízemie monobloku (východný trakt priestory kliniky FBLR)


VEDÚCA SESTRA

doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2227
Oddelenie: 035 / 691 2627
Oddelenie: 035 / 691 2827
gabriela.magyarova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


3. POSCHODIE MONOBLOKUNEONATOLOGICKÁ KLINIKA

FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

TELEFÓN
035 / 691 2827
035 / 691 2227

EMAIL
neonatal@nspnz.sk
EDUKÁCIA DARKYNE ŽENSKÉHO MLIEKA

[pdf-embedder url=“https://www.nspnz.sk/wp-content/uploads/2020/12/Edukacia-darkyne-zenskeho-mlieka.pdf“ title=“Edukácia darkyne ženského mlieka“]

KŔMENIE HABERMANOVÝM CUMĽOM

[pdf-embedder url=“https://www.nspnz.sk/wp-content/uploads/2020/12/Krmenie-Habermanovym-cumlom.pdf“ title=“Kŕmenie Habermanovým cumľom“]

MERANIE KRVNÉHO TLAKU – INVAZÍVNE

[pdf-embedder url=“https://www.nspnz.sk/wp-content/uploads/2020/12/Meranie-krvneho-tlaku-invazivne.pdf“ title=“Meranie krvného tlaku – invazívne“]

MERANIE KRVNÉHO TLAKU – NEINVAZÍVNE

[pdf-embedder url=“https://www.nspnz.sk/wp-content/uploads/2020/12/Meranie-krvneho-tlaku-neinvazivne.pdf“ title=“Meranie krvného tlaku – neinvazívne“]

MONITOROVANIE RIZÍK INFEKCIE

[pdf-embedder url=“https://www.nspnz.sk/wp-content/uploads/2020/12/Monitorovanie-rizik-infekcie.pdf“ title=“Monitorovanie rizík infekcie“]

OROFACIÁLNA STIMULÁCIA

[pdf-embedder url=“https://www.nspnz.sk/wp-content/uploads/2020/12/Orofacialna-stimulacia.pdf“ title=“Orofaciálna stimulácia“]

REHABILITÁCIA PODĽA KATONU

[pdf-embedder url=“https://www.nspnz.sk/wp-content/uploads/2020/12/Rehabilitacia-podla-Katonu.pdf“ title=“Rehabilitácia podľa Katonu“]

RÁMCOVÉ NEONATOLOGICKE STANDARDY VESTNÍK MZ SR

[pdf-embedder url=“https://www.nspnz.sk/wp-content/uploads/2020/12/Ramcove-neonatologicke-standardy-Vestnik-MZ-SR.pdf“ title=“Rámcové neonatologicke standardy Vestník MZ SR“]


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.