Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Zdravotníkom

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

ZDRAVOTNÍKOM
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2202
Oddelenie: 035 / 691 2121
Lekárska izba: 035 / 691 2627
klaudia.demova@nspnz.sk

Pracovňa primára prízemie monobloku (východný trakt priestory kliniky FBLR)


VEDÚCA SESTRA

doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2227
Oddelenie: 035 / 691 2627
Oddelenie: 035 / 691 2827
gabriela.magyarova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


3. POSCHODIE MONOBLOKUNEONATOLOGICKÁ KLINIKA

FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

TELEFÓN
035 / 691 2827
035 / 691 2227

EMAIL
neonatal@nspnz.sk
PRE ZDRAVOTNÍKOV

  • ANALÝZA
  • PRIORITY A STRATÉGIE
  • EDUKAČNÝ MATERIÁL A ODPORÚČANÉ POSTUPY
  • ZÁPISNICE
ANALÝZA

DOKUMENTY VO FORMÁTE MICROSOFT OFFICE – Excel (.xls)

PODKLADY NA ANALÝZU NM 2021

CHOROBNOSŤ POD 1500G 2021

APCD NARODENÍ V ROKU 2019


DOKUMENTY VO FORMÁTE MICROSOFT OFFICE – Word (.doc)

PERINATÁLNO-NEONATÁLNA ANALÝZA 2016

EDUKAČNÝ MATERIÁL A ODPORÚČANÉ POSTUPY

STANOVISKO VÝBORU NS SPS


NÁVRHY ODPORÚČANÝCH POSTUPOV


EDUKAČNÉ MATERIÁLY


POSTUPY ODPORÚČANÉ NS SPS A ODBORNÉ USMERNENIA MZ SR


SLOVENSKÁ NEONATOLÓGIA

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021