Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Nadácia

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

NADÁCIA
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2202
Oddelenie: 035 / 691 2121
Lekárska izba: 035 / 691 2627
klaudia.demova@nspnz.sk

Pracovňa primára prízemie monobloku (východný trakt priestory kliniky FBLR)


VEDÚCA SESTRA

doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2227
Oddelenie: 035 / 691 2627
Oddelenie: 035 / 691 2827
gabriela.magyarova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


3. POSCHODIE MONOBLOKUNEONATOLOGICKÁ KLINIKA

FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

TELEFÓN
035 / 691 2827
035 / 691 2227

EMAIL
neonatal@nspnz.sk
HUN

NA POMOC BÁBÄTKÁM

NEINVESTIČNÝ FOND NOVORODENECKÁ KLINIKA NOVÉ ZÁMKY

Poskytovať vysokošpecializovanú starostlivosť extrémne nezrelým a kriticky chorým novorodencom môže zdravotnícky personál len pomocou veľmi špecifickej zdravotníckej techniky. Prístroje a pomôcky používané pre dospelých alebo väčšie deti sú príliš veľké alebo nedostatočne citlivé aby sa mohli používať u práve narodených detí. Všetky prístroje, monitorovacie zariadenia ale aj pomôcky musia byť vyrobené osobitne tak, aby vyhovovali maličkému telu novorodeniatka. Takáto zdravotnícka technika a tieto pomôcky sú veľmi drahé. Novorodenecká klinika v Nových Zámkoch sa rozhodla, že zabezpečí pre detičky potrebné prístroje a pomôcky primerane k veľkosti ich drobného telíčka, aby mohla poskytovať vysokošpecializovanú a kvalifikovanú starostlivosť. Keďže nie sú dostupné dostatočné prostriedky od zdravotných poisťovní na nákup všetkých potrebných pomôcok a prístrojov, zriadili sme nadáciu na pomoc najmenším.

Jej názov je:

Novorodenecká klinika Nové Zámky n.f.
FNsP, Slovenská 5587/11 A, 94002, Nové Zámky
Číslo účtu: 2666923951/0200
IBAN: SK7602000000002666923951
Banka: VÚB Banka Nové Zámky
IČO: 37855239
DIČ: 2022925212

Nadácia je určená pre všetkých novorodencov liečených na Neonatologickej klinike vo FNsP Nové Zámky. Neonatologická klinika zabezpečuje starostlivosť o zdravých novorodencov z okresu Nové Zámky a intenzívno-resuscitačnú starostlivosť pre ťažko chorých novorodencov a novorodencov bezprostredne ohrozených na živote zo spádovej oblasti okresov Nové Zámky, Galanta, Komárno, Šaľa, Dunajská Streda a časti okresu Levice. V roku 1997 bol novorodeneckému oddeleniu NsP v Nových Zámkoch zo strany Ministerstva zdravotníctva SR priznaný štatút vysokošpecializovaného perinatologického centra pre veľmi rizikové pôrody a ťažko chorých novorodencov a novorodencov s hmotnosťou nižšou ako 1250 g, ako jednému zo šiestich takýchto pracovísk v SR. Najvyššiu úroveň starostlivosti zabezpečuje neonatologická klinika pre celý Trnavský a Nitrianský kraj. Transport rizikových a kriticky chorých novorodencov z uvedených miest do Nových Zámkov kompletne zabezpečuje personál novozámockej kliniky.

Výrazom kvality práce novorodeneckej kliniky v Nových Zámkoch v oblasti komplexnej liečebno-preventívnej a intenzívno-resuscitačnej starostlivosti sú dlhodobo výborné výsledky v prežívaní novorodencov, pričom úmrtnosť predčasne narodených detí a novorodencov s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou patrí v Nových Zámkoch dlhodobo k najnižším na Slovensku.

Klinika dlhodobo spolupracuje s neonatologickými centrami v Salt Lake City a Edinburgu, pričom sa významnou mierou pričinila o úspešnú realizáciu medzinárodných grantov Project Hope a Trasher Research Fund, ktoré boli zamerané na zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti. Klinika sa spolupodieľa aj na tvorbe odbornej literatúry, neonatologických edukačných programov, ale i publikácií pre rodičov.

V roku 1997 bolo novorodenecké pracovisko v Nových Zámkoch ocenené čestným titulom UNICEF „Baby Friendly Hospital”, ktorý v súčasnosti nemá. V záujme zvyšovania humanizácie došlo k otvoreniu oddelenia, takže k novorodencom majú prístup nielen matky, ale aj otcovia a najbližšia rodina. Pre mamičky sa pravidelne organizujú videokurzy spojené s prednáškami o mimoriadnom význame dojčenia pre zdravý vývoj novorodencov. Šestonedielkam po pôrode sa venuje mimoriadna starostlivosť smerujúca k získavaniu vedomostí a zručností pri každodennom ošetrovaní svojho dieťaťa. V odôvodnených prípadoch sa matky učia svoje deti aj rehabilitovať. Pred odchodom do domáceho prostredia absolvujú mamičky aj kurz praktického oživovania novorodenca pri neočakávanom zlyhaní životných funkcií.

2% Z VAŠICH DANÍ MÔŽU POMÁHAŤ

Údaje o neinvestičnom fonde Novorodenecká klinika si môžete overiť na stránke:
www.dvepercenta.sk

Novorodenecká klinika sa s vďakou obracia na všetkých, ktorí majú snahu pomôcť najmenším detičkám, alebo majú ochotu darovať svoje 2% z dane v prospech nadácie a umožnia nám tak zakúpiť nevyhnutnú špeciálnu techniku a osobitné pomôcky pre ošetrovanie a liečbu chorých a nezrelých novorodencov.

Pracovníci novorodeneckej kliniky vkladajú veľké nádeje do možnosti darovať nadáciám 2% zo zaplatených daní fyzických i právnických osôb. Touto cestou preto prosia všetkých ľudí dobrej vôle, aby svojimi 2 percentami zo zaplatených daní pomohli práve bezbranným kriticky chorým novorodencom, ktorých prežitie a ďalší normálny vývoj závisí od funkčnej, no drahej prístrojovej techniky.

TLAČIVÁ SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU

AKO VYPLNIŤ VYHLÁSENIE

  1. Údaje o prijímateľovi
  2. Prijímateľ č. 1
  3. Obchodné meno alebo názov Novorodenecká klinika Nové Zámky
  4. Sídlo FNsP, Slovenská 5587/11 A, 94002, Nové Zámky
  5. Identifikačné číslo: 37855239
  6. Právna forma: NEINVESTIČNÝ FOND

Vďaka nadácii, vďaka dobrým ľuďom, sa nám podarilo zakúpiť inkubátory zabezpečujúce nielen dostatočný teplotný komfort, ale umožňujúce aj veľmi presné podávanie kyslíka, zvlhčovanie ovzdušia v inkubátore a polohovanie dieťatka. Za ďalšie prostriedky sme zakúpili špeciálny kriesiaci prístroj, ktorý pomáha po pôrode deťom, ktoré sa nevedia dostatočne nadýchnuť samé lebo majú nezrelé pľúca. Zakúpili sme aj dýchací prístroj pre deti s ťažko poškodenými pľúcami, ktorý umožňuje dýchanie vysokofrekvenčnou oscilačnou ventiláciou.

Za kolektív neonatologickej kliniky: MUDr. Klaudia Demová, PhD.


Z MAMINKINHO BRUŠKA ZNOVA DO TEPLÚČKA

Občianske združenie Novozámocký Platan pripravilo pre novonarodené deti prekvapenie. Objednali a uhradili profesionálne zariadenie, ktoré pomôže udržať stabilnú telesnú teplotu práve narodených bábätiek. Za túto pomoc celej novej generácii bábätiek veľmi pekne ďakujeme. (článok)


PLES PRIATEĽOV 2019

Dňa 22. februára 2019 privítala Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň v Nových Zámkoch účastníkov benefičného Plesu priateľov. Výťažok z plesu bol venovaný v prospech starostlivosti o novorodencov Neonatologickej klinike Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch, ktorá zabezpečuje všetky úrovne starostlivosti, od zdravých až po kriticky chorých, či extrémne nezrelých novorodencov. (článok)


ZBIERKA PRE NEZRELÝCH A CHORÝCH NOVORODENCOV

16. decembra 2018 organizovalo mesto Nové Zámky pod záštitou primátora O. Kleina Adventný benefičný koncert. Umelci od najmenších najmladších speváčikov až po spevácke zbory a profesionálnych sólistov, sprevádzaní na hudobných nástrojoch skutočnými majstrami, zaplnili priestory novozámockého rímskokatolíckeho farského kostola, aby podporili ušľachtilú myšlienku prispieť na pomoc najmenším, predčasne narodeným a kriticky chorým bábätkám. Vďaka mnohým dobrým ľuďom podarilo sa vyzbierať pre choré novonarodené bábätká sumu 1981 EUR. Veľmi pekne ďakujeme. (článok)


PRIDALI SA NA POMOC V ROKU 2018

Na neinvestičný fond sa obrátili z firmy Galatostav, s.r.o., že by radi prispeli k zlepšeniu života a zdravia chorých detí. Zakúpili prístroj na vysokoprietokovú podporu dýchania detí s ochorením pľúc. Toto zariadenie podporuje dýchanie, podáva podľa potreby kyslík, pričom starostlivo zabezpečuje aby bol zvlhčený a zohriaty, aby tak chránil sliznice dýchacích ciest novonarodených detí. Prístroj sa hneď zapojil do „tvrdej“ jemnej práce na jednotkách intenzívnej starostlivosti o novorodencov. Veľmi pekne ďakujeme.

V roku 2018 sa na neinvestičný fond obrátili s myšlienkou zorganizovať zbierku pre pomoc najmenším detičkám z Caffé Trieste, z Old School Coffee House, ako aj štruktúra BL Petra Mazúcha. Priniesli darovacie šeky v prospech neinvestičného fondu Novorodenecká klinika.

Neinvestičný fond z uvedených prostriedkov zakúpil pre Neonatologickú kliniku úseky rooming-in a jednotku intenzívnej starostlivosti o novorodencov nové prebaľovacie stoly, do ktorých si môžu mamičky počas pobytu uložiť osobné veci, ktoré si prinesú so sebou do nemocnice, alebo kde môžu, ak bábätko vyžaduje, realizovať liečebnú rehabilitáciu. Vďaka uvedeným zbierkam sme na týchto úsekoch vedeli vymeniť všetky prebaľovacie stoly za nové. Veľmi pekne ďakujeme a veríme, že pomôžu k spríjemneniu pobytu mamičiek s detičkami.

Pomoc prinieslo aj občianske združenie Malíček, ktoré pomohlo nainštalovať a spustiť kamerový systém na prepojenie mamičky s bábätkom v inkubátore. Rodičia, ktorí nevedia byť so svojim dieťatkom, alebo ak mamička leží v inej nemocnici po narodení dieťatka, si môžu v dohovorenom čase pozrieť priamy prenos z inkubátora. Záväzok za uhrádzanie ročných nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou kamerového systému prevzal neinvestičný fond Novorodenecká klinika, ktorý bude získavať prostriedky aj na tento účel, aby mohli rodičia, starí rodičia, či súrodenci byť s novým členom rodiny v kontakte.


AKO SME VYUŽILI VAŠE PRÍSPEVKY A 2% Z DANE

Všetkým prispievateľom 2% z daní, všetkým, ktorí prispeli ušľachtilou myšlienkou zorganizovať zbierku, či benefičnú akciu, všetkým, ktorí darovali prístroj, či poukázali príspevok na neinvestičný fond v mene našich najmenších ďakujeme. Všetky príspevky a prístroje boli, sú a budú použité pri starostlivosti o novonarodené bábätká.

Aby sme postupne obnovili všetky postieľky na neonatologickej klinike, dokúpil neinvestičný fond ďalšie postieľky pre novonarodené bábätká. Postieľky umožňujú prestaviť celkovú výšku postieľky tak, aby vyhovovali aj mamičkám vyššej či nízkej postavy, je možné zvýšiť sklon pod hlavou bábätka, v dolnej časti majú praktický košík a všetky majú kolieska, pre ľahké presúvanie postieľky alebo otočenie, aby mamička vždy videla na tvár bábätka. Postieľku s bábätkom si ľahko môže mamička prisunúť až nad svoju posteľ.

Neonatologická klinika zabezpečuje starostlivosť o všetkých novorodencov, zdravých, rizikových aj kriticky chorých. Okrem prístrojovej techniky je nevyhnutné dobre vyškolený a zručný personál. Vedomosti personálu sú pravidelne preverované a postupy kriesenia sú pravidelne precvičované podľa najnovších odporúčaní Medzinárodného výboru pre resuscitáciu (ILLCOR). Neinvestičný fond zakúpil resuscitačnú figurínu zodpovedajúcu parametrom skutočného novorodenca a model na intubovanie (zavádzanie dýchacej rúrky do pľúc u nedýchajúceho dieťatka), na ktorom personál pravidelne realizuje školenia a zácvik.

Pre dojčiace mamičky sme pripravili podporu v podobe profesionálnych odsávačiek materského mlieka. Prístroje napomáhajú stimulovať prsník a potom automaticky zvolia režim napodobňujúci techniku satia dieťatka. U mamičiek prvé dni po pôrode, alebo u mamičiek, ktoré nemajú pri seba dieťatko je odsávačka cenným pomocníkom. K uvedeným odsávačkám boli dokúpené aplikačné sady tak, aby každá mamička počas pobytu v nemocnici využívala pre ňu zapožičanú sadu a mohla ju odovzdať až pri odchode domov.

Pre zlepšenie podmienok pre dojčiace mamičky sme zakúpili vankúše určené na dojčenie. Umožnia mamičke ľahšie držať bábätko pri dojčení, podopierajú jej ruky v ktorých drží dieťatko, vytvárajú oporu pre mamičkin chrbát. Okrem samotných vankúšov sme k nim zakúpili aj náhradné obliečky, aby mamičky mali istotu, že ak sa náhodou znečistí obliečka mliečkom, bude dostupná ďalšia suchá a čistá.

Na úsek starostlivosti o novorodencov s mamičkami sme dokúpili komody s vaničkami, aby boli na všetkých izbách. Mamičky, ktoré majú prvé dieťatko môžu získať prvé skúsenosti s kúpeľom bábätka za pomoci detskej sestričky.

Injekčných a infúznych dávkovačov nikdy nie je dosť. Aby sme doplnili potrebný počet pre ďalšie intenzívne lôžka, dokúpili sme z neinvestičného fondu ďalších 6 dávkovačov, ktoré si našli miesto vedľa lôžok najmenších a kriticky chorých bábätiek.

Žlté sfarbenie kože novoro­dencov je obyčajne dôsledok prispôsobenia sa krvotvorby z vnútro­materničného prostredia na život už mimo mamičky. Hladinu žltého farbiva tzv. bilirubínu je však potrebné sledovať, lebo ak je privysoká, dieťatko vyžaduje liečbu. Pre sledovanie hladiny žltého farbiva, sme zakúpili nový merací prístroj, ktorý je určený na meranie aj pre extrémne nezrelé bábätká. Pomáha sledovať, kedy hodnota stúpa a je potrebné skontrolovať jej hladinu v krvi, do tej doby nie je potrebné bábätko pichať do pätičky ani do cievy. Stačí malé premeranie cez jemnú kožu bábätka.

Ak má dieťatko ťažkosti pred, počas alebo po narodení, sú v pôrodnej sále pripravené všetky pomôcky a prístroje nevyhnutné na záchranu jeho životne dôležitých funkcií. Pri prenose dieťatka na oddelenie musí byť zabezpečené všetko tak, aby boli udržané jeho životné funkcie. Takéto dieťatko je potrebné aj nepretržite sledovať. Keďže Neonatologická klinika v Nových Zámkoch preváža novorodeniatka, ktoré majú po pôrode problém, alebo sa narodili, príliš skoro, príliš malé, či extrémne choré z 10 nemocníc, potrebovali sme systém monitorovania životných funkcií, ktorý je schopný snímať nielen hodnoty 3 kg dieťatka, ale aj drobčeka s hmotnosťou menšou ako 1000g a to všetko plynule a bezpečne aj počas cesty sanitným vozidlom, nech by boli podmienky na ceste akékoľvek, nesmie nikdy zlyhať a vždy musí zostať v chode a presný. Takýto monitor na sledovanie práce srdiečka, meranie krvného tlaku, sledovanie množstva kyslíka v krvi a mnohých ďalších funkcií sme vďaka Vašim príspevkom vedeli pre všetky detičky, ktoré vyžadujú transport zakúpiť.

Rovnako ako dospelí, aj chorí novorodenci vyžadujú niekedy vyšetrenie CT alebo MRI. Dospelí to poznajú, ako vyšetrenie vo „veľkom tuneli“, kde človek musí vydržať dlho ležať, kým sa vyšetrenie urobí. Pre novorodeniatka, ktoré inak vyžadujú inkubátor, môže tento čas znamenať, že im je tam zima a mohlo by dôjsť k zníženiu ich telesnej teploty. Preto zo získaných prostriedkov pravidelne zakupujeme špeciálne vyhrievacie matrace, ktoré sú bezpečné pre dieťatko a ktoré neprekážajú počas vyšetrenia.

Nezrelosť pľúc, dychová tieseň, závažná porucha dýchania sú ochorenia, pri ktorých môže dôjsť až k prasnutiu pľúc. Vzduch sa dostane do hrudníka bábätka a tlačí na cievy, pľúca i srdiečko. Je potrebné ho odsávať, aby sa prasknuté miesto zahojilo a dieťatko mohlo opäť ľahšie dýchať. Na odsávanie vzduchu, alebo aj zápalového výpotku z hrudníka, či odsávanie štiav z bruška sme zakúpili prístroj na kontinuálne odsávanie, ktorý má veľmi presné nastavovanie určené aj pre novorodeniatka.

Takýto monitor na sledovanie životne dôležitých funkcií je potrebný pri každom intenzívnom lôžku, sleduje dýchanie, prácu srdiečka, EKG, krvný tlak i množstvo kyslíka v krvi bábätka. Z prostriedkov neinvestičného fondu sa nám podarilo dokúpiť jeden takýto monitor aj s príslušenstvom pre novorodenecký vek.

Osvetlenie na jednotkách intenzívnej starost­livosti musí spĺňať veľa kritérií. Jedným z nich je, že musí mať niekoľko možností zmeny farebného odtieňa aby sa dali ľahšie vyhľadať drobné cievy, ak je potrebné zaviesť infúziu. Má umožňovať zacielenie na celé bábätko, ale aj na vybrané miesto na jeho tele. Zároveň má byť také, aby nerušilo a neosvetľovalo ostatné odpočívajúce bábätká. Takýchto špeciálnych osvetlení s troma farebnými spektrami, piatimi rôznymi intenzitami osvetlenia a s polohovacím ramenom pre umiestnenie nad inkubátory sme zakúpili 15.

Na Neonatologickej klinike je denne potrebných približne 300 až 400 fliaš na mliečka. Či už sú to pripravené mlieka pre bábätká, ktoré sú vyživované prostredníctvom sondy (tenkej hadičky zavedenej cez ústa až do žalúdka), alebo odstriekané materské mliečko od mamičky pre jej vlastné bábätko či darcovské ženské mlieko pre Banku ženského darcovského mlieka. Takéto fľaše je po použití dôležité nielen umyť a vydezinfikovať, ale zabezpečiť i dôkladné vypláchnutie aby na stenách fliaš nezostali žiadne stopy po použitých chemických prostriedkoch. Zo získaných príspevkov sme zakúpili profesionálny dezinfekčný a umývací automat práve na očistu týchto fliaš. Bábätká musia byť v bezpečí po každej stránke.

Pre nezrelé deti, aby mohli ísť čím skôr z inkubátora von, čo najbližšie k maminke sme zakúpili postieľku s vyhrievaným matracom. Presná regulácia teploty matraca v stupňoch Celzia umožňuje nastavenie hodnôt tak, aby bábätku nebolo zima a ani príliš teplo, jednoducho príjemne teplučko.

Personál Neonatologickej kliniky v Nových Zámkoch starostlivo vyberá prístroje, ktoré pomáhajú zachraňovať životy novorodencov a zlepšovať kvalitu ich života. Pre najmenšie bábätká sme zakúpili dýchací prístroj, ktorý pomáha pri ťažkých poruchách dýchania umožňujúci vysokofrekvenčnú umelú pľúcnu ventiláciu. Pre deti so závažnou poruchou pľúc spojenou s nedostatočným okysličením krvi sme zakúpili prístroj SLE INOSYS, ktorý umožňuje podávať špeciálny plyn do pľúc u kriticky chorých detí. Pre sledovanie funkcie pľúc sme zakúpili monitor pľúcnej mechaniky Florián.

Aby bábätká boli uložené v teple a bolo po ruke všetko, čo je na ich bezpečné a šetrné ošetrovanie nevyhnutné, zakúpili sme intenzívne inkubátory s dvojitou stenou (aby tá vnútorná bola teplá a neochladzovala najmenšie detičky), servoriadením kyslíka, s plynulou reguláciou vlhkosti vzduchu, zabudovanou váhou, s možnosťou kontinuálneho sledovania telesnej teploty, s polohovateľným lôžkom, s obojstranne odklápateľnou stenou a otvormi pre prístup infúzií a dýchacích okruhov. K inkubátorom sme zakúpili odsávačky hlienov s presne regulovateľným podtlakom, ktorý chráni noštek a sliznice dolných dýchacích ciest malých detí.

Na podávanie vnútrožilovej výživy, infúzií na podporu práce srdiečka a ďalších liekov sme zakúpili injekčné a infúzne dávkovače. Niekedy jedno bábätko vyžaduje 4-6 takýchto dávkovačov infúzií, pričom ich presnosť musí byť tak veľká, že sú schopné odmerať podanie 0,1 ml tekutiny za hodinu. Aby pripravované roztoky pre bábätká boli sterilné, zakúpili sme prístroj – box s laminárnym prúdením vybavený systémom filtrov, ktoré čistia vzduch v priestore, kde sa infúzie pripravujú.

Zakúpili sme monitory, ktoré sledujú počet úderov srdiečka a sýtenie krvi kyslíkom, ale aj veľké monitory sledujúce kontinuálne krvný tlak, množstvo oxidu uhličitého v krvi, EKG a ďalšie životne dôležité funkcie. Každé bábätko v postieľke, ak nevyžaduje veľký monitor na sledovanie, má zabezpečené sledovanie dýchania pomocou podložky v postieľke, alebo prístrojom prichyteným na plienke blízko pri brušku, takzvaným monitorom dýchania – apnoemonitorom. Tieto sme tiež nakúpili vďaka vašim príspevkom.

Na liečbu žltačky u novorodencov sme zakúpili lampy s fototerapeutickým svetlom, ktoré sa umiestňujú nad inkubátor, ale aj Bilibedy, lampy na liečbu žltačky, ktoré je možné umiestniť do postieľky a dieťatko tak môže byť na izbe so svojou mamičkou. Pre sledovanie hladiny žltého sfarbenia, sme zakúpili merací prístroj Bilirubinometer, ktorý jedným kliknutím na kožu na hrudníčku bezbolestne zmeria stupeň žltého farbiva u dieťatka a pomáha tak riadiť liečbu jeho žltačky a určiť či je potrebný odber krvi do laboratória.

Neonatologická klinka spracováva darcovské ženské materské mlieko, aby aj nezrelé deti a ťažko choré deti, ak ich mamičky nemajú ešte mliečko, dostávali tú najoptimálnejšiu výživu. Pasterizátor na jeho spracovanie sme získali tiež vďaka Vám.

Na pôrodnú sálu sme zakúpili resuscitačné lôžko. Je to zariadenie, so zabudovaným dýchacím prístrojom, podávaním kyslíka, možnosťou odsávania dýchacích ciest a zabezpečujúce primerane teplé prostredie. Toto lôžko slúži pri zachraňovaní chorých detí bezprostredne po ich narodení. Je dôležité aby hneď prvé minúty života dostalo novorodeniatko nevyhnutnú pomoc a podporu a to tak, aby sme nielen zachránili jeho život, ale chránili aj kvalitu jeho života, a tak prístroje musia byť aj dostatočne jemné aj presné, prispôsobené ako pre najmenšie deti s hmotnosťou pod 1000 gramov, tak aj pre donosené deti, ktoré majú ťažkosti.

Pre ťažko chorých a nezrelých novorodencov, ktorí nevládzu dostatočne dýchať sme k prevozovému inkubátoru zakúpili i transportný ventilátor. Takto každé dieťatko s poruchami dýchania v bezpečí privezieme na jednotky intentzívnej starostlivosti.


Z PLESU V OPERE POMOHLI VŠETKÝM PERINATOLOGICKÝM CENTRÁM V SR


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021