Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Ambulancia

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

AMBULANCIA
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2202
Oddelenie: 035 / 691 2121
Lekárska izba: 035 / 691 2627
klaudia.demova@nspnz.sk

Pracovňa primára prízemie monobloku (východný trakt priestory kliniky FBLR)


VEDÚCA SESTRA

doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2227
Oddelenie: 035 / 691 2627
Oddelenie: 035 / 691 2827
gabriela.magyarova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


3. POSCHODIE MONOBLOKUNEONATOLOGICKÁ KLINIKA

FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

TELEFÓN
035 / 691 2827
035 / 691 2227

EMAIL
neonatal@nspnz.sk
AMBULANCIA PRE DETI S PERINATÁLNOU PATOLÓGIOU A RIZIKOM

(1)

? Prízemie v budove pediatrickej kliniky – po vstupe do budovy vpravo na konci chodby, vstup cez čakáreň Detskej pohotovosti.

Lekár:          MUDr. Valéria Dancziová
Sestra:        Mgr. Judita Jakabová
Telefón:      035 / 691 2408

Dôležité upozornenie

Od 2. 9. 2019 sa Ambulancia pre dlhodobé sledovanie rizikových a chorých novorodencov nachádza v budove pediatrickej (detskej) kliniky.

Vstup cez hlavný vchod do budovy (pri ceste pre príjazd sanitiek), po vstupe do budovy vpravo na konci chodby, vstup cez čakáreň Detskej pohotovosti.

Telefónne číslo 035 / 691 2408.

(2)

? 3. poschodie monobloku – východ

Lekár:          MUDr. Eva Prističová, MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Sestra:        Mgr. Judita Jakabová
Telefón:      035 / 691 2227

Pondelok 7:00 – 10:00 MUDr. Klaudia Demová, PhD.
MUDr. Eva Prističová
3. poschodie monobloku – východ
Utorok 7:00 – 11:30 MUDr. Klaudia Demová, PhD.
MUDr. Eva Prističová
3. poschodie monobloku – východ
Streda 7:00 – 10:00 MUDr. Eva Prističová 3. poschodie monobloku – východ
Streda 7:00 – 10:00 MUDr. Valéria Dancziová Prízemie v budove pediatrickej kliniky
Štvrtok 7:00 – 11:30 MUDr. Klaudia Demová, PhD.
MUDr. Eva Prističová
3. poschodie monobloku – východ
Piatok 7:00 – 10:00 MUDr. Klaudia Demová, PhD.
MUDr. Eva Prističová
3. poschodie monobloku – východ

Ambulancia zabezpečuje organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých detí z antenatálnych a perinatálnych príčin do 3. roku života.

POPIS VÝKONOV
   • odhalenie aktuálnych a chronických (BPD, imunodeficiencia, osteopénia, anémia…) zdravotných problémov
   • posúdenie a zhodnotenie somatického rastu
   • zhodnotenie typu výživy a potreby suplementácie
   • motorický (hrubá a jemná motorika), kognitívny, komunikačný (non verbálny a verbálny), psychosociálny (emocionálny, sociálny, adaptívny) vývin
   • klinické a ultrazvukové/CT/MRI abnormality CNS
   • posúdenie a zhodnotenie senzorických porúch
   • zhodnotenie biologických, hematologických a metabolických parametrov
   • odhalenie a sledovanie VVCH a ortopedických abnormalít
   • informáciu rodičov lekárom o jeho zdravotnom, psychickom stave a vývine
   • poučenie rodičov lekárom ambulancie o správnom ošetrovaní, stimulácii, habilitácii, rehabilitácii, liečbe a výchove dieťaťa
   • špecifiká očkovania vybraných detí (BPD – RSV, porucha CNS-Pertussis…)

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.