Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Novozámocký deň predčasne narodených 2016

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

NOVOZÁMOCKÝ DEŇ PREDČASNE NARODENÝCH 2016
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2202
Oddelenie: 035 / 691 2121
Lekárska izba: 035 / 691 2627
klaudia.demova@nspnz.sk

Pracovňa primára prízemie monobloku (východný trakt priestory kliniky FBLR)


VEDÚCA SESTRA

doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2227
Oddelenie: 035 / 691 2627
Oddelenie: 035 / 691 2827
gabriela.magyarova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


3. POSCHODIE MONOBLOKUNEONATOLOGICKÁ KLINIKA

FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

TELEFÓN
035 / 691 2827
035 / 691 2227

EMAIL
neonatal@nspnz.sk
Novozámocký deň predčasne narodených 2016

Nové Zámky  20. 11. 2016

20. novembra 2016 sa uskutočnil prvý ročník Novozámockého dňa predčasne narodených. Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, ktorým je 17. november.

Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 350 účastníkov, pričom 108 z nich boli deti vo veku 1 až 19 rokov, ktoré sa narodili pred ukončením 37. týždňa tehotenstva, väčšina z nich mala pri narodení pôrodnú hmotnosť nižšiu ako 1500 g.

Medzi účastníkmi boli predovšetkým rodičia a ich deti, ale i personál Neonatologickej kliniky FNsP Nové Zámky, ktorý sa o ne po narodení staral. Prítomní boli i ďalší pozvaní špecialisti: psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia, zrakoví terapeuti, fyzioterapeut, oftalmológ a neurológovia, s ktorými sa rodičia mohli poradiť priamo na podujatí.

Podujatie otvorila a všetkých srdečne privítala primárka Neonatologickej kliniky MUDr. Klaudia Demová, PhD., ktorá zároveň uviedla, že na Neonatologickej klinike od prelomu milénia ošetrili a liečili viac ako 3000 nezrelých detí, pričom takmer 800 z nich malo pôrodnú hmotnosť nižšiu ako 1500 g. Zároveň privítala na podujatí prof. MUDr. Františka Bauera, PhD., nestora novozámockej i slovenskej neonatológie, ktorému odovzdala symbolický dar, kalendár vytvorený z kresieb predčasne narodených detí liečených práve v Nových Zámkoch.

Na pódiu vystúpila i mamička predčasne narodených dvojčiatok, ktorá sa podelila o svoje pocity, ktoré ju sprevádzali od predčasného pôrodu až doposiaľ. Toto veľmi osobné a emotívne vystúpenie oslovilo mnohé ďalšie mamičky, ktoré boli v sále a stotožňovali sa s prežívaním podobných pocitov po narodení ich nezrelého dieťatka. Program obohatili spoločenskými tancami mladí nádejní tanečníci ale i baletné vystúpenie detí.

Tiež sme mali možnosť sledovať vystúpenie malej karatistky, majsterky Slovenska, ktorej hmotnosť pri narodení bola len 580g a ktorá prišla na svet pred viac ako desiatimi rokmi. Program spestrila aj 6 ročná odvážna slečna, ktorá pri svojom narodení patrila tiež medzi bábätká do dlane spolu so svojou rovnako drobnou sestričkou – dvojičkou.

O 15-tej hodine sa konalo slávnostné krájanie torty, rozkrojila ju dnes už dospelá slečna, prvé bábätko liečené na území Slovenska špeciálnym dýchacím vysokofrekvenčným oscilačným prístrojom.

Okrem bohatého programu v kinosále boli pre deti v priestoroch vestibulu FNsP pripravené i ďalšie atrakcie, ako zdobenie perníkových srdiečok, servítkové techniky, otláčanie ručičiek na papier, pečiatkovanie, stavebnice, kĺzačka, vytváranie zvieratiek z balónikov a mnohé ďalšie. Deti prišli rozveseliť aj klauni z občianskeho združenia Červený nos.

Každé dieťatko obdržalo pri príchode medailu a diplom za statočnosť s akou sa hneď v úvode svojho príchodu na svet popasovalo so všetkým, čo bolo potrebné zdolať, aby mohlo vyrásť. K tomu ešte jedno perníkové srdce, ktoré vlastnoručne vyrábal personál Neonatologickej kliniky pre malých hrdinov. Dostali tiež papierové ponožtičky, ktoré sú symbolom nezrelých detí. Tieto si mali možnosť vyfarbiť a o 16-tej hodine pri slávnostnom zavŕšení podujatia zavesiť na symbolickú reťaz, ktorá spája všetkých, ktorým ide o dobro našich doslova najmenších.

Na záver si každé dieťatko odnieslo okrem zážitkov, balónikov aj veľa objatí od personálu Neonatologickej kliniky s poďakovaním za milé a podnetné stretnutie.

Všetkým srdečne ďakujeme za pomoc a podporu tohto podujatia, ako aj za účasť na tomto podujatí.

Prejav mamičky dvoch predčasne narodených dievčatiek
Príbehy z inkubátora

OHLASY V MÉDIÁCH

NZTV


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021