Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky

28 októbra, 2019
Moderna-Fakultna-nemocnica-pre-moderny-region-juhozapadneho-Slovenska_header-1200x900.jpg

Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska

Po 37 rokoch prišiel čas pre zásadnú obnovu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Projekt s názvom Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska rieši rekonštrukciu výťahov, elektroinštalácií, podláh, stropov a vodoinšta­lácií v nemocnici. Zmení sa nie len vizáž samotnej nemocnice, cieľom projektu je dosiahnuť výraznú modernizáciu technických vlastností budovy v oblasti interiéru v súčinnosti s komplexnou obnovou prístrojového vybavenia pre poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti. „V nasledujúcich dvoch rokoch čaká Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky náročná úloha skĺbiť zabezpečenie adekvátnej starostlivosti o pacientov a zároveň zrealizovať technicky náročnú rekonštrukciu monobloku a všetkých oddelení nemocnice. Rozvody neboli menené ani generálne udržiavané už dlhšiu dobu, to sa odráža na ich technickom stave. Preto sme veľmi radi, že dôjde k tejto nutnej výmene rozvodov, rovnako tak aj k rekonštrukcii stropov, podláh, výmene výťahov a elektroinštalácie,“ uviedla ekonomická riaditeľka FNsP Nové Zámky Ing. Ľubica Bartošová. Z fondov Európskej únie boli na tento účel vyčlenené prostriedky vo výške 15 195 431,14 EUR, z toho zhruba 6,6 miliónov EUR tvorí stavebná časť a zvyšok pôjde do prístrojového vybavenia.

V rámci prvej fázy stavebných prác dôjde k výmene zvislých rozvodov kanalizácie, teplej a studenej vody. Tieto práce možno rozdeliť do 8 etáp, pričom každá z nich znamená stavebné práce v dvoch až troch miestnostiach každého z 13 podlaží monobloku nemocnice. Obmedzenia zdravotníckej prevádzky sa v každej etape týkajú miestností, v ktorých sa rekonštruuje. Pacienti sú o týchto zmenách vždy aktuálne informovaní už pri vstupe do monobloku nemocnice, prípadne na našej webovej stránke. Predpokladaný termín ukončenia prác na prvej fáze projektu je stanovený na júl 2020.

Druhá fáza vertikálnych stavebných prác sa týka 10 výťahov, z ktorých vždy 2 budú súbežne rekonštruované. Tieto práce nebudú prebiehať v pacientskych ani ambulantných priestoroch, preto sa nepredpokladá priame obmedzenie zdravotníckej prevádzky. Modernizované výťahy budú nerezové s inteligentným systémom privolávania. Táto fáza prác sa časovo prekrýva s prvou, keďže sa realizuje priestorovo nezávisle. Predpokladaný termín ukončenia prác na výťahoch je september 2020.

Tretia fáza obsahuje horizontálne stavebné práce. To znamená, že dôjde k vyprázdneniu vždy celého poschodia jedného z podlaží monobloku nemocnice a následne začnú práce na výmene elektroinštalácii, svietidiel ako aj rekonštrukcii stropov a podláh. V tejto fáze projektu sa počíta s demontážou podlahovej krytiny na báze PVC a pôvodných oceľových kaziet v priestore monobloku nemocnice. Obmedzenie zdravotníckej prevádzky si v tejto fáze projektu vyžaduje presťahovanie celého oddelenia, resp. dvoch oddelení na už zrekonštruované poschodie. Táto fáza je časovo najnáročnejšia. Začiatok prác je stanovený na júl 2020 a ukončenie na október 2021.

V projekte Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska sa počíta aj s obnovou prístrojového vybavenia nemocnice, o ktorej budeme informovať v samostatnej tlačovej správe.

> Projekt – identifikácia a krátky opis

Ohlasy v médiách

> MY Nové Zámky: Novozámockú nemocnicu obnovia za 15 miliónov
> Lekari.sk: Nové Zámky: Nemocnica prechádza po 37 rokoch rozsiahlou rekonštrukciou
> ujszo.com: Nagyszabású felújítás az érsekújvári kórházban

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021