Untitled-1-1200x900.jpg

17 augusta, 2020 Napísali nám...

Touto cestou chcem vyjadriť za celú našu rodinu ... všetkým zamestnancom oddelenia urgentného príjmu, rádiologického oddelenia, chirurgickej kliniky, kliniky anestéziológie a intentzívnej medicíny, či už ide o lekárov, sestry, praktické sestry, laborantov, sanitárov a ďalších pracovníkov našu OBROVSKÚ VĎAKU...


Untitled-1-1200x900.jpg

12 januára, 2020 Napísali nám...

chcem sa úprimne a zo srdca poďakovať zamest­nancom Vašej nemocnice. Konkrétne ko­lek­tívom: Otorino­laryngo­logickej kliniky, pracovisku ope­rač­ných sál a sesterskému personálu za profe­sio­nálnu...


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021